Ny VD i Svensk Internetrekrytering

Styrelsen i Svensk Internetrekrytering AB (publ) har idag utsett Jesper Hörgren till ny VD. Jesper Hörgren kommer att tillträda den 1 september 2008.

2008-06-18 | Ny VD i Svensk Internetrekrytering

Styrelsen i Svensk Internetrekrytering AB (publ) har idag utsett Jesper Hörgren till ny VD. Jesper Hörgren kommer att tillträda den 1 september 2008.
“Vi är glada att ha kunnat rekrytera Jesper Hörgren som VD. Jesper har engagerat följt bolaget i flera år. Hans engagemang och personliga egenskaper, hans bakgrund i tjänsteföretag och hans erfarenhet av att arbeta med börsnoterade företag gör att vi har stora förväntningar för framtiden.” säger Eric Martin som den 1 september 2008 återinträder som styrelseordförande i Svensk Internetrekrytering.
"Jag är mycket entusiastisk inför möjligheten att bidra till att vidareutveckla Svensk Internetrekrytering," säger Jesper Hörgren. "Min tilltro till bolaget och dess anställda är stark och jag ser med spänning fram emot att utveckla och stärka Bolagets ställning på en marknad i tillväxt."

Jesper Hörgren, 37 år, är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har senast varit Partner och Head of Equity Capital Markets i E. Öhman J:or Fondkommission AB. Jesper Hörgren är sedan 2008 ledamot i styrelsen för Svensk Internetrekrytering.

I samband med utnämningen till VD har Jesper Hörgren förvärvat optioner att köpa sammanlagt 900.000 aktier, motsvarande 4,5 procent av aktiekapitalet, i Svensk Internetrekrytering från Henrik Kvicks holdingbolag. Henrik Kvick är grundare av och huvudägare i Svensk Internetrekrytering. Optionerna kan utnyttjas i tre steg om vardera 300.000 aktier och med tre olika lösenpriser. Den första optionen kan utnyttjas till och med 30 juni 2010 till ett lösenpris om 9 kronor per aktie, den andra från 1 juli 2010 till och med 30 juni 2011 till ett lösenpris om 14 kronor per aktie och den tredje optionen från 1 juli 2011 till och med 30 juni 2012 till ett lösenpris om 18 kronor per aktie. Jesper Hörgren äger idag 304.000 aktier i Svensk Internetrekrytering.


För ytterligare information:

Eric Martin, t.f. VD
Svensk Internetrekrytering AB (publ)
0705-922 899

Henrik Kvick, styrelseordförande
Svensk Internetrekrytering AB (publ)
0703-16 60 10

Om oss

Svensk Internetrekrytering är en ledande aktör på den nordiska jobbsajtmarknaden. Svensk Internetrekryterings affärsidé är att erbjuda effektiva platsannonslösningar på internet.

Dokument & länkar