Kooperativ kraft - tillsammans genom coronakrisen!

Report this content

De kooperativa och ömsesidiga företagen tar ansvar och är en viktig del av det svenska samhället – det visar sig extra mycket nu i kristider. Kooperativa och ömsesidiga företag visar både ansvarstagande och medmänsklighet mitt i den pågående coronakrisen. Nu samlar Svensk Kooperation goda exempel på hur kooperationen ställer upp och ställer om under hashtaggen #kooperativkraft.

Kooperativa och ömsesidiga företag utgör en betydande del av den svenska arbetsmarknaden och totalt omsätter den kooperativa sektorn cirka 10 procent av Sveriges BNP. De återfinns inom en rad samhällsviktiga branscher som säkerställer till exempel livsmedelsproduktion, mathandel, begravning och boende.

De kooperativa och ömsesidiga företagen är viktiga för att samhället ska fortsätta fungera. Genom att ställa upp, ställa om och tänka nytt gör företagen i det demokratiska näringslivet nu ytterligare extrainsatser under den rådande coronapandemin, säger Anna Karin Hatt, ordförande i Svensk Kooperation.

Det finns många exempel på den kooperativa kraften. Länsförsäkringar erbjuder gratis försäkringar till volontärer som ser till att riskgrupper får mat och apoteksvaror genom initiativet God Hjälp. OKQ8 erbjuder sina hyrbilar utan kostnad till vårdpersonal så de kan ta sig till och från arbetet utan att exponeras för smittan. Lantmännen har ställt om sin produktion och levererar nu flera miljoner liter råvara till handsprit och desinfektionsmedel till hälso- och sjukvården.

Under hashtaggen #kooperativkraft samlar vi hoppingivande exempel på hur kooperationen bidrar mitt i krisen. Det ligger i kooperationens grundtanke att lösa problem tillsammans och det är också tillsammans vi bäst tar oss genom coronakrisen, säger Anna Karin Hatt, ordförande i Svensk Kooperation.

www.svenskkooperation.se/kooperativkraft finns utförligare information och exempel om initiativ i coronakrisen som tagits av de kooperativa och ömsesidiga företagen i Sverige.

Kontaktpersoner för mer information och intervjuer:

Petra Pilawa
Verksamhetschef
petra.pilawa@svenskkooperation.se, 076-812 28 48

Camilla Lundberg Ney
Verksamhetschef
camilla.lundberg.ney@svenskkooperation.se, 070-309 88 84

Svensk Kooperation är opinionsbildare för den kooperativa företagsformen. Initiativtagare till denna partipolitiskt och religiöst obundna organisation är LRF, KF, HSB, och Arbetsgivarföreningen KFO. Svensk Kooperation bidrar med kunskap om kooperationen, påverkar och driver opinion i frågor som rör de kooperativa och ömsesidiga företagens villkor och potential.

www.svenskkooperation.se

Prenumerera