Möt Svensk Kooperation i Almedalen

Report this content

De kooperativa idéerna ligger i tiden och kooperationens grundvärden som långsiktig lönsamhet, samverkan och samhällsansvar är mer aktuella än någonsin. I Almedalen 2019 visar de kooperativa och ömsesidiga företagen sin aktualitet på den nya mötesplatsen Kooperativa arenan. Välkommen på frukostseminarium varje morgon under Almedalsveckan!

Almedalen är en demokratisk mötesplats. Vad kan då vara bättre än att det demokratiska näringslivet finns representerat? För första gången finns det en kooperativ arena under Almedalsveckan, där fokus ligger på den kooperativa och ömsesidiga företagsformen. Varje förmiddag, måndag till fredag, förvandlas Rigagränd vid Strand Hotell till en kooperativ arena. Svensk Kooperation och dess medlemsföretag ordnar seminarier, rundabordssamtal och mingel.

Svensk Kooperation bjuder in till frukostseminarier klockan 08.00-08.45 varje dag, från måndag den 1 juli till och med fredag den 5 juli. Plats: Rigagränd, vid Strand Hotell.

Måndag 1 juli: Vilka står för maten vid kriser och beredskap? Kooperativa företags betydelse för livsmedelsförsörjningen

Hur kan vi förbereda oss och vilka är det som kan medverka till att det finns mat på bordet? Vilken betydelse har de kooperativa företagen som finns lokalt och ägs av svenska producenter och konsumenter för Sveriges beredskap?

Tisdag 2 juli: Nya former av ägande - svaret på utmaningen med företag som står inför stupstocken

Många andra länder skördar i dag frukterna av nytänkande på ägandeområdet, medan Sverige ligger långt efter. Varför har ett innovativt land som Sverige så svårt att ta till sig nya modeller för ägande?

Onsdag 3 juli: Är det kooperativa näringslivet ett alternativ på de ungas arbetsmarknad?

Unga som ska ta steget in på arbetsmarknaden letar efter en arbetsgivare som har ett tydligt syfte och mening och bidrar till en bättre värld. Kan det syftesdrivna och värderingsstyrda kooperativa och ömsesidiga näringslivet vara ett alternativ för unga?

Torsdag 4 juli: Är hållbarhetspionjärerna omsprungna av kvartalsekonomerna?
De kooperativa företagen har varit drivande inom den hållbara utvecklingen och hållbarhetsfrågorna är en del av fundamentet i dessa företag. Men allt fler företag vill positionera sig som ledande inom hållbarhet. Hänger de kooperativa företagen med i detta, eller är de omsprungna av andra typer av företag?

Fredag 5 juli: Vilket universitet tar täten i att utbilda om syftesdrivna företag som styrs av medlemmar?

De kooperativa och ömsesidiga företagen och den kooperativa företagsformen är helt frånvarande i det svenska utbildningsväsendet. Aktiebolagsnormen är helt dominerande. Vilket universitet tänker bli först och bäst på att lära ut om det kooperativa näringslivet? Vem blir först med att erbjuda utbildningar som svarar upp mot behoven hos morgondagens ledare och medarbetare?

Kontaktpersoner för mer information och intervjuer:

Petra Pilawa
Verksamhetschef
petra.pilawa@svenskkooperation.se, 076-812 28 48

Jan Edén
Verksamhetschef
jan.eden@svenskkooperation.se, 070-736 17 27

 

Svensk Kooperation är opinionsbildare för den kooperativa företagsformen. Initiativtagare är  LRF, KF, HSB och  Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att sprida kunskap och att bidra till att modernisera bilden av kooperativt företagande. Svensk Kooperation är partipolitiskt obundet. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att öka kunskapen om kooperation, sprida idéer och visioner, driva opinionsbildning och företräda medlemmarna i frågor som rör de kooperativa företagens villkor.

Taggar:

Prenumerera