Nytt pris till hållbart svenskt företagande

Det kooperativa och ömsesidiga företagandet är hållbart och långsiktigt, och uppmärksammas nu med ett nytt pris instiftat av Svensk Kooperation. Priset delas ut för en insats som främjar den kooperativa utvecklingen i Sverige. Nomineringen till priset öppnar idag och alla är välkomna att nominera, fram till den 9 mars.

Den kooperativa företagsformen ligger i tiden och gör det möjligt att driva företag på ett lönsamt och långsiktigt hållbart sätt. Med det här priset vill vi i Svensk Kooperation uppmärksamma framstående initiativ som görs runt om i landet, som utvecklar det kooperativa företagandet och som kan tjäna som goda exempel och inspiration för andra, säger Anna Karin Hatt, ordförande i Svensk Kooperation och vd och koncernchef för Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

De 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen har tillsammans en årlig omsättning om 466 miljarder kronor och nära 100 000 anställda. Framgångsrika stora kooperativa och ömsesidiga företag finns i många olika delar av näringslivet – boende, lantbruk, försäkring, bank, detaljhandel och skog är några. Det finns också många mindre kooperativa företag som är viktiga för det lokala och regionala näringslivet över hela Sverige.

De kooperativa och ömsesidiga företagen är en betydande del av samhällsekonomin i Sverige, och utgör det demokratiska näringslivet, med hållbarhet och ansvarstagande som grund. Men det finns stor potential att ytterligare öka och utveckla det kooperativa företagandet. Med det nya priset vill vi lyfta fram goda exempel som kan bidra till det, säger Anna Karin Hatt.

Det nya priset, ”Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling”, delas ut till ett företag, en organisation, ett projekt eller en enskild person som främjat den kooperativa utvecklingen inom Sverige. Det kan vara något/någon som:

  • Lyfter den kooperativa och ömsesidiga företagsformen på ett positivt sätt
  • Utvecklar den kooperativa/ömsesidiga företagsformen
  • Utgör ett gott exempel på kooperativt/ömsesidigt företagande

Svensk Kooperations styrelse utgör jury för priset. Nomineringen är öppen fram till den 9 mars. All information om kriterier för priset och hur nomineringen görs finns på: www.svenskkooperation.se/kooperativtpris

Kontaktpersoner för mer information och intervjuer:

Petra Pilawa
Verksamhetschef
petra.pilawa@svenskkooperation.se, 076-812 28 48

Camilla Lundberg Ney
Verksamhetschef
camilla.lundberg.ney@svenskkooperation.se, 070-309 88 84

 

Svensk Kooperation är opinionsbildare för den kooperativa företagsformen. Initiativtagare är  LRF, KF, HSB och  Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att sprida kunskap och att bidra till att modernisera bilden av kooperativt företagande. Svensk Kooperation är partipolitiskt obundet. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att öka kunskapen om kooperation, sprida idéer och visioner, driva opinionsbildning och företräda medlemmarna i frågor som rör de kooperativa företagens villkor.

Prenumerera