Nytt styrelseprogram för kooperativa företag

Idag startar utbildningen Strategisk kooperativ ägarstyrning för styrelseledamöter i större kooperativa företag. Programmet är ett samarbete mellan Svensk Kooperation och Stockholm Center for Civil Society Studies vid Handelshögskolan i Stockholm. 

De 100 största kooperativa företagen i Sverige omsätter 400 miljarder kronor årligen och har närmare 100 000 anställda. De utgör en viktig del av näringslivet i Sverige. Idag startar ett skräddarsytt program för stora konkurrensutsatta kooperativa företag, för att stärka styrelseledamöternas förmåga att utöva ägarstyrning.

- Utbildningen är efterfrågad med tanke på att uppdraget som styrelseledamot är mycket krävande och komplext.  Förutom ägarstyrning så har styrelser i kooperativa företag  även viktiga frågor att hantera kring demokrati och medlemsinflytande, säger Anders Källström, ordförande i Svensk Kooperation och vd för Lantbrukarnas Riksförbund.

Programmet leds av Gunnar Westling, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm och med stor erfarenhet av att leda utvecklingsprogram. I programmet kombineras ett systematiskt erfarenhetsutbyte med forskningsbaserad kunskap om styrning och ledning i stora kooperativa verksamheter. Programmet pågår under nio månader med 14 deltagare från sju olika kooperativa företag.   

- Inte förrän nu finns det en skräddarsydd utbildning som riktar sig till kooperativa företag och detta program är ett viktigt led i vårt arbete att stärka företagens särart och att lyfta fram den kooperativa modellen att göra affärer, säger Anders Källström, Svensk Kooperation.  

För intervjuer och press kontakta:

Jan Edén, 070-736 17 27, jan.eden@svenskkooperation.se eller
Petra Pilawa, 076-812 28 48, petra.pilawa@svenskkooperation.se
    

Svensk Kooperation ekonomisk förening är ett historiskt samarbete mellan konsument- och producentkooperationen med syfte att öka kunskapen om kooperativt företagande genom att driva opinion och debatt. Initiativtagare är LRF, KF, HSB Riksförbund och Arbetsgivarföreningen KFO. www.svenskkooperation.se

Taggar:

Om oss

Svensk Kooperation är opinionsbildare för den kooperativa företagsformen. Initiativtagare är LRF, KF, HSB, och Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att sprida kunskap och att bidra till att modernisera bilden av kooperativt företagande. Svensk Kooperation är partipolitiskt obundet. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att öka kunskapen om kooperation, sprida idéer och visioner, driva opinionsbildning och företräda medlemmarna i frågor som rör de kooperativa företagens villkor. www.svenskkooperation.se

Prenumerera

Dokument & länkar