Stor andel kooperation i de svenska hushållens ekonomi

Report this content

Produkter och tjänster från de kooperativa och ömsesidiga företagen utgör en stor del av många människors hushållsekonomi, det visar nya beräkningar från Svensk Kooperation. En femtedel av kostnaderna inom ett genomsnittligt hushålls budgetposter går att härleda till tjänster och produkter från kooperativa och ömsesidiga företag.

Vi sparar och lånar, köper bostad, tankar bilen, handlar mat och försäkrar oss. Kooperativa och ömsesidiga företag har sedan länge tillgodosett många hushålls behov av dessa varor och tjänster. När kostnaderna för ett genomsnittligt hushåll summeras, blir resultatet att nästan en femtedel av utgifterna inom mat och förbrukningsvaror, försäkring, boende, drivmedel samt banklån och sparande kan härledas till kooperativa och ömsesidiga företag.

–    De kooperativa och ömsesidiga företagen är större inslag i människors privatekonomi än vad många tror, säger Curt-Olof Mann, som tagit fram beräkningarna och rapporten på uppdrag av Svensk Kooperation.

Svensk Kooperation har summerat kostnaderna för ett genomsnittligt hushåll 2020 bestående av två vuxna och två barn i lägenhet i en mellanstor stad med en personbil. Totalt var hushållets utgifter 24 900 kronor i månaden för de aktuella varorna och tjänsterna, inklusive 2 400 kronor i räntor och amorteringar. De kooperativa och ömsesidiga företagen stod för 4 700 kronor av utgifterna baserat på deras olika marknadsandelar 2020. Underlagen för beräkningarna har hämtats från Konsumentverket, SCB, branschorganisationer med flera.

–    Kooperationen är både en livskraftig idé och en hållbar och demokratisk affärsmodell som fungerar utmärkt i den moderna marknadsekonomin. Kooperation handlar om valfrihet och alla kan överväga ett kooperativt alternativ när de ska köpa varor och tjänster, säger Marie Nygren, ordförande i Svensk Kooperation.

Läs mer om undersökningen här: https://svenskkooperation.se/kooperation-i-din-planbok/

Kontaktpersoner för mer information och intervjuer:

Petra Pilawa
Verksamhetschef
petra.pilawa@svenskkooperation.se, 076-812 28 48

Camilla Lundberg Ney
Verksamhetschef
camilla.lundberg.ney@svenskkooperation.se, 070-309 88 84

 

Svensk Kooperation är opinionsbildare för den kooperativa företagsformen. Initiativtagare till denna partipolitiskt och religiöst obundna organisation är LRF, KF, HSB, och Fremia. Svensk Kooperation bidrar med kunskap om kooperationen, påverkar och driver opinion i frågor som rör de kooperativa och ömsesidiga företagens villkor och potential.

www.svenskkooperation.se

Prenumerera