Stora brister i utbildningsväsendet gör att Sverige riskerar att hamna på efterkälken

Report this content

En ny rapport från Svensk Kooperation visar att det inom alla nivåer av utbildningsväsendet finns en väldigt tydlig obalans, där utbildningar helt missar de kooperativa och ömsesidiga företagen, trots att dessa utgör en stabil och långsiktig kärna i det svenska näringslivet.  

De kooperativa och ömsesidiga företagen är en betydande del av arbetsmarknaden och samhällsekonomin i Sverige. Kooperativ är dessutom en lämplig företagsform för nya, snabbväxande företag.  Detta måste avspeglas inom utbildningsväsendet. Kunskap om kooperation och ömsesidiga företag bör bli självklara inslag i både gymnasieskolan och inom akademisk utbildning, säger Anna Karin Hatt, ordförande i Svensk Kooperation.


Rapporten ”Var finns kooperationen i utbildningar? analyserar ämnesbeskrivningar och kursplaner – för grundskolan, gymnasiet och högskolor och universitet. Resultatet visar att undervisning om kooperativa och ömsesidiga företag idag är obefintlig inom hela utbildningsväsendet. Rapportförfattaren har gått igenom kursplaner för 271 kurser inom företagsekonomi, juridik och statsvetenskap vid Göteborgs, Jönköpings, Lunds, Stockholms, Umeås, Uppsalas universitet samt Linnéuniversitet och Handelshögskolan i Stockholm. Inte i någon kurs finns inslag om kooperativa och ömsesidiga företag, ekonomiska föreningar eller personalägda företag. Inslag om aktiebolag är däremot dominerande och utgör en röd tråd i flera kurser inom juridik och företagsekonomi.

Det är synd att utbildningarna missar den kooperativa företagsformen och gör aktiebolag till allenarådande norm för företagande. Bristen på kunskap gör att Sverige riskerar att hamna på efterkälken i en internationell rörelse som allt mer efterfrågar värderingsdrivna företag med andra ägarformer, säger Mats Wingborg, som skrivit rapporten på uppdrag av Svensk Kooperation.

De 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen är en viktig del av det svenska näringslivet och har tillsammans en årlig omsättning på 400 miljarder kronor och mer än 100 000 anställda. Framgångsrika stora kooperativa företag finns i många olika delar av näringslivet –boende, lantbruk, försäkring, bank, detaljhandel och skog.

Läs hela rapporten här: https://svenskkooperation.se/utbildning-om-kooperation/

Kontaktperson för mer information och intervjuer:

Petra Pilawa
Verksamhetschef
petra.pilawa@svenskkooperation.se, 076-812 28 48

 

 

Svensk Kooperation är opinionsbildare för den kooperativa företagsformen. Initiativtagare är  LRF, KF, HSB och  Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att sprida kunskap och att bidra till att modernisera bilden av kooperativt företagande. Svensk Kooperation är partipolitiskt obundet. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att öka kunskapen om kooperation, sprida idéer och visioner, driva opinionsbildning och företräda medlemmarna i frågor som rör de kooperativa företagens villkor.

Prenumerera