Svensk Kooperation efterlyser årets kooperativa uppsats

Report this content

Idag startar nomineringen till det nyinstiftade priset ”Årets kooperativa uppsats”. Med priset vill Svensk Kooperation uppmärksamma och bjuda in fler studenter att fördjupa sig inom de kooperativa och ömsesidiga företagsformerna. Förutom äran tilldelas vinnaren 25 000 kronor.

Under 2021 kommer Svensk Kooperation att för första gången dela ut priset för bästa kooperativa uppsats. Priset är en del av Svensk Kooperations långsiktiga satsning som riktar sig till högskolor och universitet. Med priset vill Svensk Kooperation uppmuntra fler studenter att studera och fördjupa sig inom de kooperativa och ömsesidiga företagsformerna i sina uppsatser.

De 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen i Sverige har tillsammans 100 000 anställda och en omsättning på närmare 500 miljarder kronor. Varje år startas också 400 nya kooperativa företag över hela landet, inom många olika branscher. Trots detta finns det en stor okunskap om den kooperativa och ömsesidiga företagsformen.

–         Den kooperativa sektorn är en betydande del av det svenska näringslivet, men tyvärr missar utbildningsväsendet ofta helt den kooperativa företagsformen. Det är olyckligt då kooperativt företagande och de kooperativa idéerna verkligen ligger i tiden. Genom att instifta ett pris till årets kooperativa uppsats vill vi ge studenter på högskolor och universitet en möjlighet att upptäcka och bidra till ökad kunskap om kooperation, säger Anna Karin Hatt, ordförande för Svensk Kooperation.

För att delta i tävlingen ska uppsatserna ingå i examen vid en svensk högskola eller universitet, vara skrivna på kandidat-, magister- eller masternivå och omfatta minst 15 högskolepoäng. Kooperation som forskningsområde är brett och kan innefatta många olika intressanta forskningsfrågor och perspektiv, exempelvis företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, sociologi, samhällsvetenskap, kommunikation och internationella utvecklingsfrågor. Uppsatserna ska vara godkända under perioden 1 september 2020 - 31 augusti 2021.

Nominering av uppsatser kan göras av uppsatsförfattaren själv eller av någon annan, senast den 15 september 2021. Mer information om uppsatstävlingen och nomineringen finns på www.svenskkooperation.se/student  

Kontaktpersoner för mer information och intervjuer:

Petra Pilawa
Verksamhetschef
petra.pilawa@svenskkooperation.se, 076-812 28 48

Camilla Lundberg Ney
Verksamhetschef
camilla.lundberg.ney@svenskkooperation.se, 070-309 88 84

 

Svensk Kooperation är opinionsbildare för den kooperativa företagsformen. Initiativtagare till denna partipolitiskt och religiöst obundna organisation är LRF, KF, HSB, och Fremia. Svensk Kooperation bidrar med kunskap om kooperationen, påverkar och driver opinion i frågor som rör de kooperativa och ömsesidiga företagens villkor och potential.

www.svenskkooperation.se

Prenumerera