Sveriges största kooperativa företag kraftsamlar för strategisk utveckling

Just nu pågår en affärsutvecklingskonferens för Sveriges största kooperativa och ömsesidiga företag. På konferensen samlas ledningarna för de kooperativa företagen, för att ta ytterligare steg i utvecklingen av gemensamma kooperativa styrningsstrategier och hållbarhetsarbete.  

Kooperativa och ömsesidiga företag är till sin natur långsiktigt uthålliga företag, som vill bidra till en positiv samhällsutveckling. De utgör en viktig del av både näringslivet och samhället i Sverige, och många stora och välkända svenska företag är kooperativa. Några av de stora kooperativa företag som deltar på konferensen är Lantmännen, Riksbyggen, Södra skogsägarna, HSB, Fonus, Växa Sverige, Landshypotek, KF, Norrskog, Folksam, Mellanskog och Länsförsäkringar.

- Det är mycket positivt att vi kan samlas för att utveckla både våra respektive företag och den kooperativa företagsformen. Vi har en gemenskap i den kooperativa affärsmodellen, som vi vill utveckla för att kunna möta morgondagens behov och utmaningar, säger Anders Källström, ordförande i Svensk Kooperation och vd för Lantbrukarnas Riksförbund.

Svensk Kooperation arrangerar konferensen för sina närmare 60 medlemsföretag. Konferensen innehåller också pass om hållbarhet och kooperation, en föreläsning om handelshinder av Sveriges tillträdande WTO-ambassadör samt medverkan från det brittiska kooperativa företaget Coop Group UK.

- Kooperativa och ömsesidiga företag har sitt ursprung i att lösa marknadsstörningar och sociala och ekonomiska behov och de skapar idag ett stort värde såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt. Vi skapar helt enkelt samhällsnytta där vi verkar och lever, säger Tommy Ohlström, vice ordförande i Svensk Kooperation och ordförande för KF och Coop. 

Kontaktpersoner för mer information och intervjuer:

Petra Pilawa
Verksamhetschef
petra.pilawa@svenskkooperation.se, 076-812 28 48

Jan Edén
Verksamhetschef
jan.eden@svenskkooperation.se, 070-736 17 27

 

Svensk Kooperation är opinionsbildare för den kooperativa företagsformen. Initiativtagare är  LRF, KF, HSB och  Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att sprida kunskap och att bidra till att modernisera bilden av kooperativt företagande. Svensk Kooperation är partipolitiskt obundet. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att öka kunskapen om kooperation, sprida idéer och visioner, driva opinionsbildning och företräda medlemmarna i frågor som rör de kooperativa företagens villkor.

Prenumerera