Sveriges största kooperativa företag startar Svensk Kooperation

Den 11 maj lanseras Svensk Kooperation – en ny viktig opinionsbildare för den kooperativa företagsformen. Initiativtagare är LRF, KF, HSB, och Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att sprida kunskap och att bidra till att modernisera bilden av kooperativt företagande.

De 100 största kooperativa företagen i Sverige omsätter 400 miljarder årligen och har cirka 100 000 anställda. De utgör en viktig del av näringslivet i Sverige. Trots detta finns det fortfarande en överraskande omodern syn på den kooperativa företagsmodellen. Svensk Kooperation vill bidra till att ändra denna bild.

– Kooperativa företag är globalt sett mycket vanligt förekommande. Sverige sticker däremot ut genom att ha en jämförelsevis låg andel kooperativa företag. Vi anser att det finns en stor okunskap om företagsformen i Sverige och det vill vi ändra på, säger Anders Källström, vd LRF och styrelseordförande i Svensk Kooperation.

Svensk Kooperation är ett historiskt samarbete mellan kooperativa företag inom både producent- och konsumentled för att öka kunskap om kooperation, genom att driva opinion och debatt samt att medverka till mångfald inom näringslivet i Sverige. Kooperationens kärnvärden som demokrati, hållbarhet, långsiktighet, delaktighet och lönsamhet kommer hela tiden att prägla arbetet.

– I varje modern marknadsekonomi har den kooperativa företagsformen en självklar hemvist. Svensk ekonomi behöver mångfald, därför är det viktigt att konkurrensvillkoren mellan olika bolagsformer är lika. Kooperation är den mest långsiktiga och hållbara företagsform som finns – dessutom är den lönsam för såväl medlemmar som för företagen, säger Tommy Ohlström, vd KF och vice styrelseordförande i Svensk Kooperation.

Styrelsen för Svensk Kooperation består av ordförande Anders Källström, vd LRF; vice ordförande Tommy Ohlström, vd KF; Liza Nyberg, vd Landshypotek Bank; Pernilla Bonde, vd HSB Riksförbund; Leif Linde, vd Riksbyggen samt ordförande KFO samt Per Olof Nyman, vd Lantmännen. Verksamhetsansvariga är Jan Edén och Petra Pilawa.

 
För intervjuer och press kontakta

Jan Edén, 070-736 17 27, jan.eden@svenskkooperation.se eller

Petra Pilawa,
076-812 28 48, petra.pilawa@svenskkooperation.se
 


  Svensk Kooperation ska öka kunskapen om kooperativt företagande genom att driva opinion och debatt. Initiativtagare är LRF, KF, HSB och Arbetsgivarföreningen KFO. Svensk Kooperation ekonomisk förening bildades våren 2017 och är ett historiskt samarbete mellan konsument- och producentkooperationen.

svenskkooperation.se

Taggar:

Om oss

Svensk Kooperation är opinionsbildare för den kooperativa företagsformen. Initiativtagare är LRF, KF, HSB, och Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att sprida kunskap och att bidra till att modernisera bilden av kooperativt företagande. Svensk Kooperation är partipolitiskt obundet. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att öka kunskapen om kooperation, sprida idéer och visioner, driva opinionsbildning och företräda medlemmarna i frågor som rör de kooperativa företagens villkor. www.svenskkooperation.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

I varje modern marknadsekonomi har den kooperativa företagsformen en självklar hemvist. Svensk ekonomi behöver mångfald, därför är det viktigt att konkurrensvillkoren mellan olika bolagsformer är lika. Kooperation är den mest långsiktiga och hållbara företagsform som finns – dessutom är den lönsam för såväl medlemmar som för företagen.
Tommy Ohlström