Bostadsmarknaden 2020 - prisökningar och försäljningsrekord.

Report this content

Året avslutades med oförändrade priser på riksnivå i december. Sett till hela 2020 steg priserna på bostadsrätter med +7% och +13% på villor. I storstadsområdena ökade priserna på årsbasis mellan +3% och +15%. Det visar den senaste statistiken över bostadsförsäljningar sammanställd av Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

I december var priserna i oförändrade i Stor-Göteborg och de centrala delarna i Stockholm, Göteborg och Malmö kommun medan de sjönk med -1% i Stor-Stockholm och Stor-Malmö-området. Prisutvecklingen på årsbasis varierar mellan +3% i Stor-Göteborg till +9% i Stor-Malmö.

För länen konstaterar vi övervägande prisökningar på årsbasis. I 19 av 21 län ökade priserna medan de minskade i Dalarna och var oförändrade i Västernorrland, säger Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

I december ökade priserna i Stor-Stockholm med +1% medan de var oförändrade i övriga storstadsområden. På årsbasis ökade priserna i Stor-Stockholm och Stor-Malmö med +15% och i Stor-Göteborg med +10%. Över året har villapriserna ökat i samtliga 21 län, konstaterar Hans Flink.

Marknaden

Trots pandemin präglades 2020 av såväl prisökningar som stora försäljningsvolymer. Under året såldes 120 000 bostadsrätter vilket var över 8 000 fler än förra året, som då var rekord. Även villaförsäljningarna nådde en ny toppnotering 2020 med nästan 57 000, vilket var drygt 1 000 fler än förra året som även det var ett rekord. Det sammanlagda försäljningsvärdet för bostadsrätterna och villorna blev drygt 510 miljarder kronor vilket är 14% högre än förra året, avslutar Hans Flink.

Mäklarsamfundets kommentar

December brukar vara en lugn månad på bostadsmarknaden, men årets sista månad påverkades även den av pandemin med stort antal försäljningar av både bostadsrätter och villor. Mäklarsamfundets medlemmar höll visningar ända in i julhelgen och istället för den sedvanliga julhandeln verkar många svenskar ha valt att julhandla på bostadsmarknaden, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.

 

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, december 2020

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket ± 0% + 2% + 7% 40 465
Centrala Stockholm ± 0% + 3% + 7% 97 356
Stor-Stockholm - 1% + 4% + 7% 60 501
Centrala Göteborg ± 0% - 1% + 4% 63 285
Stor-Göteborg ± 0% - 1% + 3% 47 719
Centrala Malmö ± 0% + 3% + 8% 35 703
Stor-Malmö - 1% ± 0% + 9% 31 950

Statistiken baseras på försäljningen av 30 347 bostadsrätter under oktober 2020 - december 2020. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2020 - september 2020, tolvmånaderssiffran med oktober 2019 - december 2019 och i enmånadssiffran jämförs september 2020 - november 2020 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, december 2020

VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket ± 0% + 2% + 13% 3 543 000
Stor-Stockholm + 1% + 4% + 15% 6 644 000
Stor-Göteborg ± 0% + 3% + 10% 5 291 000
Stor-Malmö ± 0% + 4% + 15% 4 513 000

Statistiken baseras på försäljningen av 13 903 villor under oktober 2020 - december 2020. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2020 - september 2020, tolvmånaderssiffran med oktober 2019 - december 2019 och i enmånadssiffran jämförs september 2020 - november 2020 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus

FRITIDSHUS 12 mån Medelpris
Riket + 12% 2 004 000

Statistiken baseras på försäljningen av 6 506 fritidshus mellan januari 2020 och december 2020. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

Nästa pressmeddelande publiceras den 5 februari 2021 kl 06:00

Fakta om Svensk Mäklarstatistik AB

Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Statistiken är framtagen av SCB - Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik och baseras på över 95 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av branschorganisationen Mäklarsamfundet.

På www.maklarstatistik.se är det möjligt att följa utvecklingen på riks-, län- och kommunnivå.

Det går också att följa oss på Twitter: @maklarstatistik

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:

Per-Arne Sandegren, Analyschef Svensk Mäklarstatistik AB 08-588 00 452 eller

Hans Flink, Affärsutvecklingschef Svensk Mäklarstatistik AB 070-635 16 50

Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet, 0708-99 58 65

Taggar:

Prenumerera

Citat

Bostadsrätter. I december var priserna i oförändrade i Stor-Göteborg och de centrala delarna i Stockholm, Göteborg och Malmö kommun medan de sjönk med -1% i Stor-Stockholm och Stor-Malmö-området. Prisutvecklingen på årsbasis varierar mellan +3% i Stor-Göteborg till +9% i Stor-Malmö. För länen konstaterar vi övervägande prisökningar på årsbasis. I 19 av 21 län ökade priserna medan de minskade i Dalarna och var oförändrade i Västernorrland
Hans Flink, Affärsutvecklingschef
Villor. I december ökade priserna i Stor-Stockholm med +1% medan de var oförändrade i övriga storstadsområden. På årsbasis ökade priserna i Stor-Stockholm och Stor-Malmö med +15% och i Stor-Göteborg med +10%. Över året har villapriserna ökat i samtliga 21 län.
Hans Flink, Affärsutvecklingschef
Marknaden. Trots pandemin präglades 2020 av såväl prisökningar som stora försäljningsvolymer. Under året såldes 120 000 bostadsrätter vilket var över 8 000 fler än förra året, som då var rekord. Även villaförsäljningarna nådde en ny toppnotering 2020 med nästan 57 000, vilket var drygt 1 000 fler än förra året som även det var ett rekord. Det sammanlagda försäljningsvärdet för bostadsrätterna och villorna blev drygt 510 miljarder kronor vilket är 14% högre än förra året.
Hans Flink, Affärsutvecklingschef
Mäklarsamfundets kommentar. December brukar vara en lugn månad på bostadsmarknaden, men årets sista månad påverkades även den av pandemin med stort antal försäljningar av både bostadsrätter och villor. Mäklarsamfundets medlemmar höll visningar ända in i julhelgen och istället för den sedvanliga julhandeln verkar många svenskar ha valt att julhandla på bostadsmarknaden.
Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.