Mer mjölk men försvagad mejerimarknad

Den mjölk som levereras av mjölkbönderna till mejerierna har ökat i mars i jämförelse med samma månad förra året. Samtidigt har utvecklingen på den internationella mejerimarknaden försvagats markant de senaste månaderna. Det är några av slutsatserna i Svensk Mjölks mejerimarknadsrapport som kom på onsdagen.

Sveriges mjölkinvägning var i mars knappt en procent högre än under motsvarande månad 2011. Från årets början har mjölkinvägningen ökat med 0,4 procent jämfört med förra året. Antalet mjölkkor är i dagsläget en procent högre än för ett år sedan.

Under årets två första månader var invägningen av ekologisk mjölk 15 procent högre än under motsvarande månader 2011. Av den totala mjölkinvägningen utgjordes 12,8 procent av ekologisk mjölk.

Världsmarknadspriserna har de senaste tre månaderna minskat för alla mejeriprodukter. Smörpriserna är nu de lägsta sedan september 2009. Världsmarknadspriserna väntas fortsätta nedåt de närmaste månaderna.

– Mjölkproduktionen fortsätter att öka i viktiga exportländerna, säger Lennart Holmström, marknads- och statistikexpert på Svensk Mjölk. Samtidigt ser vi en minskad global efterfrågan på mejeriprodukter. Detta gör att världsmarknadspriserna pressas nedåt. Risk finns också att lagren av mejeriprodukter inom EU kommer att öka under 2012.

Den svenska utrikeshandeln med mejeriprodukter fortsätter att domineras av att vi fortsatt importerar mycket ost även om importvolymerna minskar något. Under 2011 importerade vi knappt 44 300 ton hårdost. Importen av smaksatt yoghurt fortsätter att öka, medan importen av naturell yoghurt minskar.

För mer information:
Lennart Holmström, marknads- och statistikexpert Svensk Mjölk, 08-7905828,
lennart.holmstrom@svenskmjolk.se
Carin Larsson, pressekreterare Svensk Mjölk, 08-7905847,
carin.larsson@svenskmjolk.se

 

 

Om oss

Svensk Mjölk arbetar på uppdrag av sina ägare dvs. landets sju största mejeriföreningar (som tillsammans står för över 99 procent av Sveriges mjölkproduktion), sju husdjursföreningar, två avelsföretag och nio ras- och intresseföreningar.