Färre nyproducerade smålägenheter

Report this content

Svensk Nyproduktions kvartalsrapport över nyproducerade bostäder avslöjar att antalet nyproducerade ettor i Stockholms län är på fortsatt nedgång.

- Att de nya smålägenheterna blivit färre i några år kan bero på flera saker, säger Daniel Frimark, analysansvarig på Svensk Nyproduktion.

Enligt kvartalsrapporten som Svensk Nyproduktion nyligen släppt är endast 13 procent av de nyproducerande bostäderna ettor, en siffra som låg på 22 procent 2019 och 17 procent 2020.

- Ettor är den bostadsstorlek som minskat mest till andelen i Stockholms län om vi tittar bakåt. På flera håll hör vi att ettor säljer i en lägre takt än tidigare och att försäljningen av dessa också tar längre tid, säger Daniel Frimark, analysansvarig på Svensk Nyproduktion.

Att det säljstartas allt färre ettor kan bero på flera saker, till exempel att marknaden är något ”mättad” till följd av den höga andel ettor som säljstartade under 2016 och 2017. Detta innebar att det redan fanns en hel del enrummare ute på marknaden samtidigt som det också började fyllas på med nytt.

- På analysavdelningen har vi också spekulerat i att den minskade nivån av smålägenheter kan bero på att den primära målgruppen för dessa är de som blev värst drabbade av både covid-19-pandemin och perioden när bankerna drog åt på bolånandet. Att finansiera ett bostadsköp är nu svårare för ensamstående, yngre och människor med serviceyrken, till exempel restaurang och hotell, säger Daniel Frimark.

I samband med Corona har vi sett att andra grupper av människor har vistats mer i hemmet än vanligt och då insett att de vill ha mer yta. Ser man till fördelningen av bostädernas storlekar är det fortsatt tvåor, följt av treor, som står för den största andelen. Andelen säljstartade nyproducerade fyror, som under årets inledning var ovanligt hög, har minskat något under årets gång och så är fallet även för andelen säljstartade småhus relativt till säljstartade lägenheter.

Svensk Nyproduktion
08-120 165 40
Rosenborgsgatan 12

169 74 Solna
svensknyproduktion.se

Prenumerera

Media

Media