Fortsatt ökning av nyproducerade bostäder i Stockholms län samt en ihållande prisstegring

Report this content

Svensk Nyproduktions kvartalsrapport över nyproducerade bostäder är nu släppt. Den avslöjar att hela 5 205 bostäder har säljstartat i Stockholms län under 2021.

- Med tanke på att hösten, historiskt sett, är den mest aktiva perioden på nyproduktionsmarknaden så ser det ut som att 2021 kommer att överstiga förra årets nivå av säljstartad nyproduktion i länet, konstaterar Daniel Frimark, analysansvarig Svensk Nyproduktion.

Trots att det förra året kom ut så många som 6 628 nyproducerade bostäder på marknaden i Stockholms län så indikerar Svensk Nyproduktions kvartalsrapport att 2021 ändå kommer att överstiga antal säljstartade bostäder 2020.

- Det är en mycket god marknad och bortsett från att priserna låg på en jämn nivå under sommarmånaderna så visar vårt nyproduktionsindex, sedan hösten 2020, på en fortsatt prisökning på nyproducerat i länet, säger Daniel Frimark.

Aktiviteten har, som vanligt, varit högst i Stockholms kommun. Andra kommuner där det har säljstartat många nyproducerande bostäder är Täby, Järfälla och Haninge och Sollentuna.

- Det är i stora ”nyproduktionskluster” som till exempel Täby Park, Barkarbystaden i Järfälla och Vega i Haninge som aktiviteten är högst just nu. Sollentuna är något av ett undantag där den säljstartade nyproduktionen är spridd över hela kommunen i en större grad, berättar Daniel Frimark.

Ser man till fördelningen av bostädernas storlekar är det fortsatt tvåor, följt av treor, som står för den största andelen. Andelen säljstartade nyproducerade fyror har minskat något under årets gång och så är fallet även för andelen säljstartade småhus relativt till säljstartade lägenheter.

Ettor är den bostadsstorlek som minskat mest till andelen om vi tittar bakåt. På flera håll hör vi att ettor säljer i en lägre takt än tidigare och att försäljningen av dessa tar längre tid.

- Detta kan bero på flera saker, till exempel att marknaden fortsatt är något ”mättad” till följd av den höga andel ettor som säljstartade under 2016 och 2017. På analysavdelningen har vi också spekulerat i att det kan bero på att målgruppen för ettor kan vara den som också har blivit mest drabbad av Corona-pandemin. Variationer förekommer självklart och på sina håll går ettor fortsatt bra, säger Daniel Frimark.

Faktaruta:

I september låg snittpriset för en nyproducerad bostad i Stockholms län 4 239 104 kr och genomsnittsytan på 75,5 kvm.

Den enskilt största byggherren hittills i år är JM som hittills under 2021 står för 13,1 procent av de säljstartade bostäderna. Därefter följer Peab på 6,7 procent och Besqab på 6 %.

Nyproduktionsindex har gått upp från att ha legat på 52 177 kronor i augusti till 53 771 kronor i september, mätt med ett tre månaders glidande medelvärde.

Nyproduktionsindex glidande 3 & glidande 12:

Storleksfördelning säljstartade bostäder 2021:

Fördelning Lägenheter/Småhus:

Andel av säljstartade bostäder 2021 per byggherre:

Svensk Nyproduktion
08-120 165 40
Rosenborgsgatan 12

169 74 Solna
svensknyproduktion.se

Prenumerera