Om oss

Svensk Plaståtervinning i Motala AB är ett icke vinstdrivande företag som idag erbjuder ett rikstäckande system för insamling och sortering av plastförpackningar i Sverige för verksamheter med producentansvar. 2023 är första etappen av vår nya anläggning Site Zero klar. Med den skapas förutsättningar att återvinna alla våra producentkunders plastförpackningar och skapa cirkulära plastflöden – helt utan negativ klimatpåverkan. Svensk Plaståtervinning ägs av Plastbranschens Informationsråd, Dagligleverantörernas Förbund, Svensk Handel och Svensk Dagligvaruhandel. Tillsammans med de tre övriga materialbolagen (Svenska Metallkretsen, Returkartong och Svensk Glasåtervinning) äger Svensk Plaståtervinning FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen).

Prenumerera