Miljontals fler livsmedelsförpackningar ska återvinnas med Site Zero - återvinningsbar PP-film gamechanger för producenter

Report this content

Miljontals livsmedelsförpackningar är gjorda av icke-återvinningsbara plastmaterial som PP-film (mjukplast i polypropen) och laminat. Dessa ökar livsmedlens hållbarhet och minskar matsvinnet. Med Site Zero, och ett nytt samarbete mellan Svensk Plaståtervinning och tyskägda GRAF skapas för första gången en återvinningsprocess för PP-film. Med detta öppnas också möjligheten för producenter att ersätta flera laminat med återvinningsbar PP-film.

Varje år eldas omkring 10 000–15 000 ton PP-film upp, bara i Sverige. Idag finns ingen anläggning i Europa som klarar av att sortera och återvinna förpackningarna. Tills nu – med Site Zero. När Site Zero driftsätts 2023 kommer tekniken för första gången finnas för att sortera ut PP-filmen. Därefter ska materialet skickas till företaget GRAF, som både är återvinnare och producent. De skapar bland annat hållbara plastprodukter för återvinning av regnvatten, dränering och vattenrening, och driver utvecklingen inom hållbar plastanvändning, med så mycket som 80 procent återvunnen plast i sina nya produkter.

—     Vi är otroligt glada att samarbeta med ett företag som GRAF i skapandet av en återvinningsprocess för PP-film. Deras återvinningsanläggning är i princip klimatneutral då den drivs av biogas. Här ska vår sorterade PP-film omvandlas till en högkvalitativ återvunnen råvara som kan användas igen i GRAFs nya hållbara produkter, säger Therese Cederholm, försäljningsansvarig på Svensk Plaståtervinning.

PP-filmen istället för laminat

Med återvinning av PP-film öppnas nya möjligheter för producenter att ersätta icke-återvinningsbara laminat som ofta används i förpackningsmaterial för livsmedel, exempelvis i ost och spaghettiförpackningar. Laminat består av flera blandade plastsorter för att öka förpackningens barriäregenskaper som minskar matsvinnet. Med PP-film kan liknande egenskaper uppnås, men med bara en plastsort – ett så kallat monomaterial. När producenterna kan ersätta laminat med PP-film kommer deras förpackningar enklare kunna återvinnas.

— Vår filosofi och strategi bygger på att i så stor mån som möjligt skapa en cirkulär återvinning där plasten behåller sitt ursprungliga värde utan onödig blandning med andra plaster eller material. Site Zero möjliggör utsortering och återvinning av fler plaster än någon annan anläggning i världen. Det motverkar en linjär återvinning (sk downcycling/nedgradering) där plasten bara återvinns en gång, och till mer lågkvalitativa plastprodukter. Det är tyvärr vanligt idag och görs ofta av ekonomiska skäl, men det bidrar inte till någon större klimatvinst då den ändå måste ersättas med ny plast, menar Rickard Jansson, utvecklingsingenjör på Svensk Plaståtervinning.

Samarbetet inleds när Site Zero driftsätts 2023. Återvinningen av 10 000–15 000 ton PP-film per år medför en klimatminskning med upp till 28 500 ton CO2, vilket motsvarar vad 13 750 personbilar ger upphov till i trafiken under ett år. Därtill kommer en klimatvinning när allt fler producenter ersätter komplexa laminat med återvinningsbar PP-film.

Läs mer om GRAF på www.graf.info

För mer information kontakta

Mattias Philipsson, vd Svensk Plaståtervinning
Tel: 070-380 82 76

Therese Cederblom, försäljningsansvarig Svensk Plaståtervinning
Tel: 076-799 90 17

Svensk Plaståtervinning i Motala AB erbjuder ett rikstäckande system för insamling och återvinning av plastförpackningar i Sverige för verksamheter med producentansvar. Sorteringsanläggningen i Motala har kapacitet att ta emot alla förpackningar från svenska hushåll så att de kan bli nya plastprodukter. Företaget ägs av Plastbranschens Informationsråd, Dagligleverantörernas Förbund, Svensk Handel och Svensk Dagligvaruhandel. Tillsammans med de tre övriga materialbolagen (Svenska Metallkretsen, Returkartong och Svensk Glasåtervinning) äger Svensk Plaståtervinning FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen).

svenskplastatervinning.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar