Blåsigt väder gav nya vindkraftsrekord

Vindkraftsproduktionen under förra veckan var rekordhög och motsvarade en tredjedel av vattenkraftproduktionen. Under de senaste tolv månaderna har vindkraften producerat 9 TWh el, vilket kan jämföras med 7,1 TWh under 2012. För att inte bromsa denna positiva utveckling efterlyser Svensk Vindenergi korrekta tekniska justeringar av kvoterna i elcertifikatsystemet för förnybar elproduktion.

- Det blåsiga vädret i kombination med nya vindkraftsinstallationer har ökat vindkraftsproduktionen, vilket har sänkt elpriset och sparat vatten i magasinen, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Under vecka 39 producerade vindkraften 376,6 GWh el, vilket är ett nytt veckorekord och den 1 december ledde det blåsiga vädret till att ett nytt timrekord sattes på 3 530 MWh/h. Det är drygt hälften av vad kärnkraften och vattenkraften normalt producerar var för sig.

Utbyggnaden i dag baseras på gamla investeringsbeslut och det är högst osäkert om vi kommer se en fortsatt utbyggnad i samma takt på grund av låga el- och elcertifikatpriser.

– För framtiden är det helt avgörande att Energimyndigheten i sin pågående översyn gör korrekta tekniska justeringar i elcertifikatsystemet, främst med tanke på den lägre elanvändningen och att färre anläggningar har fasats ut ur systemet än vad man trodde. Det är också viktigt att merparten av justeringarna sker direkt i anslutning till kontrollstationen. Annars kommer vi se ett minskat intresse av att investera i svensk förnybar elproduktion framöver, säger Mattias Wondollek, analytiker på Svensk Vindenergi.

Svensk Vindenergi bedömde i sin senaste kvartalsprognos att vindkraftsproduktionen under 2013 kommer att uppgå till 8,8 TWh.

 – Fortsätter det att blåsa någorlunda bra kommer vi sannolikt att landa på mer än 9 TWh under året. Fram till sista kvartalet var det ett riktigt dåligt vindår, men den senaste månaden har delvis kompenserat för detta, säger Mattias Wondollek.

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85
Mattias Wondollek, elnät och marknad, Svensk Vindenergi, tel 070-164 44 51
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99

Svensk Vindenergi är en branschorganisation för vindkraft, med 167 medlemsföretag. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Vårt mål är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Taggar:

Om oss

Svensk Vindenergi är branschorganisationen för vindkraft, med 140 medlemsföretag. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Målet är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Prenumerera

Dokument & länkar