Global Wind Day - dags för alla att upptäcka vindens kraft

Report this content

Idag arrangeras Globala Vinddagen med event runt om i världen. Detta år organiseras dagen för att understryka vindkraftens betydelse och möjligheter inför klimatförhandlingar i Paris i slutet av året.

Vindkraften levererar idag cirka 5 procent av det globala behovet av el. I EU och Sverige levererar vindkraften 10 procent av elen. Några av de starkare länderna i Europa är Danmark med över 40 procent, Portugal runt 30 procent och Spanien över 20 procent.  Ambitionen är hög i många länder. Skottlands sattsar på 100 procent till 2020. 

Det är dags för alla att upptäcka vinden, dess kraft och de möjligheter den bär med sig till att förnya vårt energisystem, ta bort de ekonomiskt ohållbara koldioxidutsläppen och främja utveckling och jobb.

Idag är vindkraften en mogen och etablerad teknik och en av de snabbast växande industrisektorerna i världen med investeringar på 800 miljarder kronor under 2014.

Det är vikigt att förnybart energi fortsätter att växa. En rapport från IEA (International Energy Agency ) publicerad i maj pekar på att investeringar i förnybar energi behöver tredubblas för att klara det globala klimatmålen.

- Vi har ett viktig uppgift framför oss - att skapa ett globalt  energisystem med betydligt mycket mer förnybar energi än i dagsläget. Det sa Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi, när hon på måndagen besökte Vattenfalls vindkraftspark Lillgrund tillsammans med Pernilla Winnhed, vd Svensk Energi.

Länk till EWEA och Global Wind Day

Länk till rapport  från IEA - World Energy Outlook Special Report 2015: Energy and Climate Change

Charlotte Unger, vd, Svensk Vindenergi, tel 070-190 86 53
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99

Svensk Vindenergi är en branschorganisation för vindkraft, med 146 medlemsföretag. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Vårt mål är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar