Google belönas med Stora Förnybarhetspriset 2015

Stora Förnybarhetspriset 2015 delades ut av Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger under konferensen och middagen på ”Vind – Ett förnybart Europa?” på Waterfront i Stockholm den 4 november. Mottagare av priset var Google och deras Sverigechef Anders Berglund.

Motiveringen lyder:

Google tar ett stort klimatansvar genom att lägga över sina datorhallar på förnybar el. Genom sina samarbetsformer går de ett steg längre och säkrar att ny förnybar produktionskapacitet tillförs. Investeringarna i Sverige kan dessutom verka som inspiration till ett mer internationellt perspektiv i energifrågan.

- Som världens största företagsköpare av förnybar energi och med våra två vindkraftsavtal i Sverige de senaste åren, är vi väldigt glada över denna utnämning. Googles målsättning är att fortsätta investera för att de närmaste åren ytterligare öka andelen förnybar energi som vi använder, och samtidigt tillföra ytterligare kapacitet till nätet, säger Anders Berglund, Sverigechef, Google.

- Googles investeringar i Sverige är ett bra exempel på hur man kan tänka över landsgränser, med vindkraftsel från Sverige försörjer de till exempel även datorhallar i Finland. Vi hoppas att Google uppmuntrar och inspirerar andra företag att också satsa på förnybar energi, säger Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi.

Det vackra priset i återvunnet glas har formgivits av återvinningskonstnären Jonas Torstensson och ska få betraktaren att associera till vind i kombination med sol och vatten.

Stora Förnybarhetspriset instiftades 2011, med syfte att lyfta fram förebilder inom näringslivet med insikt om behovet av att använda förnybar el och näringslivets viktiga roll i denna omställning. Tidigare pristagare är IKEA, Tesla Motors, Audi, Polarbröd och nu Google

Foto: Anders Berglund, Svergiechef Google

Foto: Stora Förnybarhetspriset

Charlotte Unger, vd, Svensk Vindenergi, tel 070-190 86 53
Gustaf Brusewitz, Communications & Public Affairs Manager, Google, tel 073-431 15 50
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99

Svensk Vindenergi är en branschorganisation för vindkraft, med 150medlemsföretag. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Vårt mål är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Taggar:

Om oss

Svensk Vindenergi är branschorganisationen för vindkraft, med 140 medlemsföretag. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Målet är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Prenumerera

Dokument & länkar