I dag startar VIND 2017 – välkommen!

I dag öppnar vår årliga konferens med tema Dubblering snart – hållbart och smart. Under två dagar fyller vindkraftsbranschen Münchenbryggeriets anrika lokaler med både mässa och ett spännande konferensprogram.

Tunga talare från Sverige och internationellt håll medverkar. Möt politiska partiers energitalespersoner, generaldirektörer från berörda myndigheter och vd:ar från förnybarhetssektorn. Konferensen är en inspirerande mötesplats för förnybarhetsbranschen, forskare och nätverket för vindbruk. 

Vindkraftsproduktionen ska dubbleras till 2030 och i går lanserades statistik över vindkraftsutbyggnaden i Sverige för det senaste kvartalet. Produktionen är igång och självklart ska utvecklingen ske på ett smart och hållbart sätt; socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Under VIND 2017 diskuterar vi hur vi får rätt förutsättningar på plats – en effektiv och rättssäker tillståndsprocess med lokal förankring, ett moderniserat elsystem med nät som fungerar för vindkraften, samt ekonomi i existerande och nya projekt.

Se fullständigt program 

Konferensen arrangeras i samarbete med OX2 och DNV-GL

Charlotte Unger Larson, vd, Svensk Vindenergi
Tel 070-190 86 53, E-post: charlotte.unger.larson@svenskvindenergi.org

Svensk Vindenergi är branschorganisationen för vindkraft, med 127 medlemsföretag. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Målet är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Taggar:

Om oss

Svensk Vindenergi är branschorganisationen för vindkraft, med 140 medlemsföretag. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Målet är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar