PRESSMEDDELANDE: Maud Olofsson inviger nordisk konferens

– Vindkraften står inför en explosionsartad utbyggnad de närmaste åren och är Sveriges nyckel för att klara uppsatta EU-mål, både gällande klimat och förnybarhet. Därför är vi extra glada att Maud Olofsson väljer att inviga Vind 2008, där hon också ska dela ut pris i en nationell fototävling, organiserad av bl.a. Svensk Vindenergi.

Det säger Matthias Rapp, Svensk Vindenergi, som den 8-10 oktober leder Vind 2008. Ett arrangemang som väntas samla runt 600 deltagare.

– Vi är stolta över att kunna presentera den 15:e upplagan av den svenska vindkraftskonferensen, denna gång som ett samarrangemang med Nordiska ministerrådet. Under Vind 2008 samlas vindkraftsbranschen, intresseorganisationer och politiker i Malmö för att i tre dagar diskutera vindkraftens framtid.

– Alla som vill delta i Vind 2008, som besökare eller utställare, är hjärtligt välkomna att anmäla sig via vår hemsida www.vind2008.se. Där finns också all information om konferensen.

För mer information:

Matthias Rapp
Tele: 0704 53 11 38
E-post: mr@svenskvindkraft.se

Ylva Tengblad
Tele: 073 763 09 74
E-post: yt@svenskvindkraft.se

Hemsida: www.vind2008.se

Om oss

Svensk Vindenergi är branschorganisationen för vindkraft, med 140 medlemsföretag. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Målet är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Prenumerera

Dokument & länkar