Stora Enso ny medlem i Svensk Vindenergi

Report this content

Svensk Vindenergi välkomnar skogskoncernen Stora Enso som nytt medlemsföretag från och med maj 2021. Tillsammans med de cirka 120 medlemsföretagen verkar Svensk Vindenergi för utbyggnad av vindkraft som del av basen i ett hållbart energisystem. Medlemskapet är ett led i att bredda vindkraftens samarbeten med andra industrier och sektorer, enligt branschorganisationen.

– Vindkraftsbranschen delar Stora Ensos värdegrund om vikten av en omställning där fossilfrihet är ledstjärnan för strategier och mål. Därför är jag mycket glad över att få välkomna Stora Enso som ny medlem i Svensk Vindenergi. Medlemskapet innebär nya möjligheter att samarbeta kring gemensamma intressen för att stärka Sveriges konkurrenskraft och roll på den globala hållbarhetsarenan, säger Daniel Badman, VD på Svensk Vindenergi.

–  Stora Enso fokuserar på utveckling av förnybara produkter som ersätter fossila material, medan vindkraft erbjuder ett förnybart och fossilfritt energialternativ. Fossilfria och förnybara resurser kommer att utgöra en viktig del av byggandet av en grönare framtid och vi ser fram emot att samarbeta med Svensk Vindenergi för att stödja den utvecklingen, säger Jonas Sjans, vindkraftsansvarig på Stora Enso i Sverige.

 –  Stora Enso är en av Europas största skogsägare och har redan idag en del vindkraftsprojekt på sina marker. Vindkraftsbranschen söker samtidigt lösningar för att ytterligare stärka vår cirkularitet och här kan biobaserade material vara ett intressant alternativ i framtiden. Jag ser fram emot att samverka kring frågor som dessa, säger Daniel Badman, VD på Svensk Vindenergi.

_______________________________

Om Svensk Vindenergi
Svensk Vindenergi är en branschorganisation för företag som arbetar med vindkraft och förnybar energi. Med ledorden klimatnytta och konkurrenskraft har vi tillsammans med våra medlemsföretag möjliggjort att över 110 miljarder investerats i vindkraft de senaste fyra åren. Läs mer om utvecklingen på vår hemsida: www.svenskvindenergi.org

Om Stora Enso
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder. www.storaenso.com

________________________________

Kontakt:

Daniel Badman, VD, Svensk Vindenergi
Tel: 070-972 54 37
E-post: daniel.badman@svenskvindenergi.org

Jonas Sjans, vindkraftsansvarig, Stora Enso
Tel: 070-226 55 18
E-post: jonas.sjans@storaenso.com

________________________________

Svensk Vindenergi är branschorganisationen för företag som arbetar med vindkraft och förnybar energi. Vi främjar utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Besök vår hemsida www.svenskvindenergi.org och följ oss på Twitter @Vindkraft.

Prenumerera