Välkommen till "Träffpunkt förnybart" i Almedalen

Report this content

I år samarrangerar Förnybarhetsrådet* och 100% förnybart seminarier under en förmiddag. Du träffar oss på Södra Kyrkogata 13, onsdagen den 1 juli, kl 9.00 – 13.00. 

Program:

09.00-09.30 Energy Union – game changer eller game over för förnybart?

 • Pierre Schellekens, EU-kommissionen
 • Karin Medin, Söderenergi
 • Anna Forsberg, Skanska Bostad
 • Peter Eriksson, EU-parlamentet (MP)
 • Christofer Fjellner, EU-parlamentet (M)

09.30-10.10 Förnybar generation – hur vill ungdomsorganisationerna att omställningen till förnybart  ska gå till?

 • Gustav Melin, Svebio, 
 • Charlotte Unger, Svensk Vindenergi, 
 • Lotta Bångens, Energieffektiviseringsföretagen
 • Jan-Olof Dahlenbäck, Svensk Solenergi
 • Lorentz Tovatt, Grön Ungdom
 • Johanna Lakso, PUSH Sverige 
 • Nils Björid, LRF Ungdom ordförande, Centerns Ungdomsförbund

10.15-10.45 Förnybar innovation – omställningen till förnybart främjar innovationer, men hur maximeras nyttan?

 • Lotta Bångens, Energieffektiviseringsföretagen
 • Mats Karlström, Ferroamp
 • Anna-Karin Stoltz, Norra Djurgårdsstaden
 • Kenneth Johansson, KIC 
 • Lena Bruce, Sveaskog

10.50-11.30 Förnybar kommission – Energikommissionens ledamöter frågar ut energiexperter och samhällsdebattör

 • Mattias Goldmann, Fores 
 • Bo Normark, PowerCircle
 • Anna Holmgren, SKGS
 • Maria Weimer, Energikommissionen (FP)
 • Åsa Westlund, Energikommissionen (S)

11.30-13.00 Lunchmingel

Välkommen!

* Förnybarhetsrådet består av: Svensk Vindenergi, Svebio, Svensk Solenergi och Energieffektiviseringsföretagen.

Charlotte Unger, vd, Svensk Vindenergi, tel 070-190 86 53
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99

Svensk Vindenergi är en branschorganisation för vindkraft, med 146 medlemsföretag. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Vårt mål är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar