Vindkraften i världen växte med 20 procent

Under 2011 ökade den installerade vindkraften i världen med 40,5 gigawatt (GW) eller 20 procent. Vid utgången av 2011 fanns det 238 GW installerad vindkraft och fram till 2016 förväntas vindkraften fördubblas. Det framgår av den årliga rapporten Global Wind Report, som ges ut av Global Wind Energy Council (GWEC).

– Utbyggnaden av vindkraft i Sverige har mycket goda förutsättningar att skapa tillväxt och industriell utveckling, men det kräver att riksdagen snarast ökar ambitionsnivån för förnybar elproduktion, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Asien kommer även fortsättningsvis att vara världens största marknad för ny vindkraft. Redan under 2013 beräknas Asien passera Europa i ackumulerad installerad kapacitet. Utöver Asien beskrivs Brasilien och Mexico som stora tillväxtmarknader, medan utvecklingen i USA är osäker.

– Rapporten visar att vindkraften blir bättre och billigare samt att vindkraften ökar sin konkurrenskraft gentemot konventionella energislag, säger Annika Helker Lundström.

Priset på sålda vindkraftsturbiner har fortsatt att falla. Under det andra halvåret 2011 minskade priset med ytterligare fyra procent jämfört med det första halvåret, enligt Bloomberg New Energy Finance.

Läs Global Wind Report

Läs pressmeddelande från Global Wind Energy Council

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99

Svensk Vindenergi är en branschorganisation för vindkraft, med 157 medlemsföretag. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Vårt mål är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Taggar:

Om oss

Svensk Vindenergi är branschorganisationen för vindkraft, med 140 medlemsföretag. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Målet är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Prenumerera

Dokument & länkar