Svensk Vodka AB tecknar globalt distributionsavtal

Svensk Vodka AB tecknar globalt distributionsavtal Börsnoterade Motalaföretaget Svensk Vodka AB tecknade idag ett "Letter of Intent" med ett globalt handelshus om distribution av företagets spritprodukter över hela världen. - Det här är det viktigaste avtalet i företagets historia. Vår intention och strävan att skapa ett internationellt varumärke har i och med detta tagit ett stort kliv i rätt riktning. Framtiden ser mycket ljus ut, säger VD Michael Lindberg. Distributören, ett internationellt företag som kommer att namnges senare, täcker merparten av de länder där vodka dricks och kommer att fungera som importör på varje marknad. - Det här är en förträfflig lösning för oss. Tidsschemat för vår utökade internationella försäljning förkortas med flera år. Samtidigt får vi global täckning till en avsevärt lägre kostnad än om vi själva skulle ha funnit en partner på varje marknad, säger Michael Lindberg. Parterna har enats om en tidsplan där Svensk Vodkas ursprungliga mål, att ha täckning på alla västeuropeiska marknader under detta år, kvarstår. Sedan tidigare exporterar företaget till Norge, England, Kanarieöarna, Grekland och Tyskland. I sommar börjar Svensk Vodka även att leverera till Italien och Spanien. - Samarbetet med handelshuset öppnar dessutom vägen för oss till den viktiga USA-marknaden. Vi planerar att skicka de första leveranserna till USA i början av september, säger Michael Lindberg. Svensk Vodka i Motala AB Svensk Vodka är Sveriges största privata spritdryckstillverkare. Bolaget tillverkar, förädlar och bereder spritdrycker för försäljning på den svenska och den internationella marknaden. Verksamheten består av de tre affärsområdena spritdryckstillverkning, destruktion av smuggelsprit och beredning av spritbaserade kryddor. Svensk Vodka har en omfattande spritdrycksportfölj, både egen tillverkning och importerade märken. Huvudprodukten är den egna prime-vodkan SVENSK, som för närvarande lanseras runt om i världen. Svensk Vodka startade sin verksamhet 1996 efter det att lagstiftningen för sprittillverkning förändrats genom Sveriges inträde i EU. Bolaget har 12 anställda och omsatte 1999 cirka 10 Mkr. Svensk Vodka är sedan 1999 noterat hos SBI. För mer information kontakta: Michael Lindberg, VD för Svensk Vodka i Motala AB Tel: 0141-23 36 90, e-post: michael.lindberg@svenskvodka.se Hemsida: www.svenskvodka.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00790/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00790/bit0002.pdf

Om oss

Svensk Vodka AB producerar vodka för försäljning på den svenska och framför allt den internationella marknaden.

Dokument & länkar