64 procent av svenskarna äter ägg flera gånger i veckan visar färsk undersökning

Ägg är ett uppskattat livsmedel bland svenska folket, enligt en färsk undersökning som branschorganisationen Svenska Ägg låtit genomföra. 64 procent uppger att de äter ägg flera gånger i veckan och 46 procent tycker att ägg är världens bästa livsmedel. 

Att ägg är nyttigt är också något som svenska folket håller med om, hela 72 procent menar att ägg är ett av de mest näringsrika livsmedel man kan äta.  

– Vi gör årliga undersökningar kring svenskarnas inställning till och kunskap om ägg i allmänhet och svenska ägg i synnerhet. Det är glädjande att se att attityden till ägg stärks för varje år. Det har naturligtvis med den tydliga hälsotrenden att göra, vilket har gynnat ägget, säger Marie Lönneskog Hogstadius, verksamhetsledare för branschorganisationen Svenska Ägg. 

Ett näringsämne som varit omtalat under en längre tid, framförallt kopplat till träning och hälsa, är protein. Hela 82 procent av respondenterna i undersökningen anser att ägg är rikt på protein. D-vitamin är ett annat näringsämne som får stor uppmärksamhet under det mörka vinterhalvåret, och nästan hälften av svenskarna, 46 procent, känner till att ägg är rikt på just D-vitamin. 

8 av 10 vill ha svenska certifierade ägg 
Under förra året genomförde Branschorganisationen ett certifieringsprogram som garanterar att produktionen uppfyller världens hårdaste krav inom djurvälfärd, livsmedelssäkerhet, smittskydd och produktkvalitet. Alla ägg som är certifierade är märkta med en rosa check. Och alla äggförpackningar som är märkta med ”Från Sverige” måste innehålla certifierade ägg. 

– Genom att certifiera det svenska ägget tog vi i branschen ett gemensamt ansvar för hela produktionskedjan ut till konsumenten. Vår undersökning visar att 26 procent av svenskarna har lagt märke till den rosa checken och när de får reda på vad den innebär säger 8 av 10 att de hellre väljer ägg med märkningen, säger Marie Lönneskog Hogstadius. 

Något som också skiljer svensk äggproduktion jämfört med de flesta andra länder är att den är helt antibiotikafri, något som fler än hälften av svenskarna dessvärre inte har koll på. 

– En fråga som blir allt viktigare och som det talas mycket om är antibiotikaresistens. Här har vi ett jobb att göra med att informera våra konsumenter om att svensk äggproduktion är helt antibiotikafri. Men generellt har den svenska konsumenten god kunskap kring varför man ska välja just svenska ägg, säger Marie Lönneskog Hogstadius. 

Fakta om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Origo Group i form av en webbpanelundersökning under perioden 8-14 juni 2018. Undersökningen skickades till ett slumpmässigt urval av svenska folket i åldern 18-80 år. 804 personer har besvarat enkäten varav 402 kvinnor och lika många män. 


För mer information kontakta:

Marie Lönneskog Hogstadius, verksamhetsledare Svenska Ägg
Tel: 073-823 08 90
Mail: marie@svenskaagg.se

Svenska Ägg är den svenska äggnäringens branschorganisation. Våra medlemsföretag är kläckerier, unghönsuppfödare, äggproducenter, packerier och foderföretag – alla med målet att producera goda, nyttiga och säkra ägg.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar