• news.cision.com/
  • Svenska Ägg/
  • Branschorganisationen Svenska Ägg: ”För tidigt att veta vilka konsekvenser fågelinfluensan får”

Branschorganisationen Svenska Ägg: ”För tidigt att veta vilka konsekvenser fågelinfluensan får”

Report this content

Ägg är ett av få livsmedel som vi i Sverige är självförsörjande på, vi har till och med ett överskott. På grund av fågelinfluensan som pågår runt om i Europa har alla landets äggproducenter sedan november tvingats hålla sina höns inomhus, för att skydda dem mot smitta. Trots strikta åtgärder har ett större utbrott konstaterats hos landets största äggproducent som nu tvingas avliva över en miljon höns. Vilka konsekvenser det får för äggbranschen är för tidigt att säga, enligt branschorganisationen Svenska Ägg.

Fågelinfluensavirus sprids i första hand av vildfåglar och utbrott bland tamhöns sker med jämna mellanrum i Europa. Sverige har historiskt sett inte drabbats lika frekvent, det senaste utbrottet var 2016/17. Den här gången är det en stor värphönsanläggning med omkring 1,3 miljoner höns i Kalmar län som drabbats.

–  Det är naturligtvis väldigt tragiskt och beklagligt att detta inträffat och att så många djur måste avlivas, det är något som påverkar hela näringen, säger Marie Lönneskog Hogstadius som är verksamhetsledare på branschorganisationen Svenska Ägg.

Sverige är självförsörjande på ägg
Konsumtionen av svenska ägg har ökat rejält de senaste åren. Mellan 2010 och 2019 ökade landets äggkonsumtion med drygt 30 procent och 2019 var hela 97,5 procent av äggen som konsumerades i Sverige svenska.

– Samtliga aktörer inom svensk äggnäring jobbar nu i enad front för att bibehålla den höga försörjningsgraden av svenska ägg till kunder och konsumenter, säger Marie Lönneskog Hogstadius.

Ingen risk för människor
De virus som har konstaterats på vilda fåglar i Sverige är av typen H5N8 och H5N5, varav den sistnämnda är den smitta som har drabbat den aktuella värphönsbesättningen i Småland.

Enligt Folkhälsomyndigheten finns ingen risk för att någon av dessa virusvarianter kan smitta människor. Det är inte heller någon fara att äta ägg eller kyckling, enligt Livsmedelsverket, eftersom fågelinfluensa inte sprids via livsmedel. 

Skyddsnivån har höjts från 2 till 3 i området omkring den drabbade äggproducenten. I övriga delar av landet gäller fortfarande skyddsnivå 2, vilket bland annat betyder att alla fjäderfän ska hållas inomhus.

För mer information, vänligen kontakta:
Marie Lönneskog Hogstadius, verksamhetsledare, branschorganisationen Svenska Ägg
073-823 08 90
marie@svenskaagg.se

Svenska Ägg är den svenska äggnäringens branschorganisation. Våra medlemsföretag är kläckerier, unghönsuppfödare, äggproducenter, packerier och foderföretag – alla med målet att producera goda, nyttiga och säkra ägg.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Samtliga aktörer inom svensk äggnäring jobbar nu i enad front för att bibehålla den höga försörjningsgraden av svenska ägg till kunder och konsumenter
Marie Lönneskog Hogstadius, verksamhetsledare för branschorganisationen Svenska Ägg.