• news.cision.com/
  • Svenska Ägg/
  • Ny verksamhetsledare på Svenska Ägg – hon siktar på att Sverige ska ha lika många höns som invånare

Ny verksamhetsledare på Svenska Ägg – hon siktar på att Sverige ska ha lika många höns som invånare

Report this content

Marie Lönneskog Hogstadius älskar svensk mat i allmänhet och svenska ägg i synnerhet. I måndags tillträdde hon sin tjänst som verksamhetsledare för branschorganisationen Svenska Ägg. I och med Maries anställning flyttas kansliet för Svenska Ägg till Vreta Kluster utanför Linköping. Marie kommer närmast från LRF där hon var företagsutvecklare, hon har också jobbat som matkonsult på Hushållningssällskapet. 

Varje dag äter vi svenskar omkring sex miljoner ägg och de färska ägg vi köper i våra butiker kommer nästan uteslutande från svenska gårdar. Det betyder att vi i stort sätt är självförsörjande på ägg här i Sverige, till skillnad mot livsmedel generellt där vi idag importerar cirka 50 procent.

– Branschorganisationen har gjort ett fantastiskt jobb när det gäller att samla branschen kring den certifiering som just lanserats och som säkerställer att alla led i värdekedjan lever upp till våra höga krav. Certifieringen är ett otroligt viktigt verktyg för att säkerställa de svenska mervärdena och vår starka position framåt, säger Marie Lönneskog Hogstadius, ny verksamhetsledare på Svenska Ägg.

Marie Lönneskog Hogstadius ersätter Astrid Lovén Persson som varit verksamhetsledare sedan 2012.

– Astrid har gjort ett fantastiskt arbete men har nu valt att gå vidare och arbeta med andra saker. Att hitta en värdig ersättare har varit en tuff uppgift. Jag är mycket nöjd med rekryteringen av Marie. Hennes långa erfarenhet inom livsmedelsproduktion och starka engagemang för svensk mat kommer hon kunna bidra till att stärka och utveckla vår bransch ytterligare, säger Axel Lagerfelt, ordförande i Svenska Ägg.

Mer svensk mat på borden
Andelen svenska livsmedel som säljs i Sverige har sjunkit markant de senaste 20 åren, det gäller nästan samtliga råvaror. Dock har den trenden börjat vända och man ser ett ökat intresse för att handla svensk mat. I slutet av förra året sjösatte regeringen en nationell livsmedelsstrategi med målet att öka produktionen och konsumtionen av svensk mat.

– Det finns mycket som talar för att produktionen av svensk, hållbar mat är på uppgång. I takt med att konsumenternas kunskap och krav på kvalitet och hållbarhet ökar så ökar också efterfrågan på svenskt. Då gäller det för oss i branschen att leva upp till och helst överträffa de krav som ställs, samtidigt som vi ska bli ännu bättre på att lyfta fram våra svenska mervärden. Det ska bli roligt att arbeta med svensk äggmarknad tillsammans med de medarbetare jag har träffat under rekryteringsprocessen. Att lyfta det svenska äggets fördelar varje dag ser jag som en spännande uppgift, avslutar Marie Lönneskog Hogstadius. 


För mer information kontakta:

Marie Lönneskog Hogstadius, verksamhetsledare Svenska Ägg
Tel: 073-823 08 90
Mail: marie@svenskaagg.se

Svenska Ägg är den svenska äggnäringens branschorganisation. Våra medlemsföretag är kläckerier, unghönsuppfödare, äggproducenter, packerier och foderföretag – alla med målet att producera goda, nyttiga och säkra ägg.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar