Jonas Schneider ny vice VD på Svenska Bostäder

Svenska Bostäders styrelse har utsett Jonas Schneider till vice VD på AB Svenska Bostäder, Stockholms största kommunala bostadsbolag med drygt 25 000 lägenheter och 55 000 boende.

Jonas Schneider har den 24 oktober utsetts till vice VD i AB Svenska Bostäder. Jonas är sedan två år tillbaka VD i AB Stadsholmen och numera även förvaltningschef i moderbolaget Svenska Bostäder. Jonas har lång erfarenhet av bostadsförvaltning och kom till koncernen från en tjänst som vice VD på AB Familjebostäder.

- Fokus för det framtida arbetet är hög kundnöjdhet och att Svenska Bostäder ska vara ett av de mest attraktiva bostadsföretagen, säger Jonas Schneider.

För ytterligare information, kontakta

Ingegerd Bills
Kommunikationschef
Svenska Bostäder
076 – 123 70 30

Fakta om Svenska Bostäder

Svenska Bostäder ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Svenska Bostäder är ett av landets största bostadsföretag med drygt 25 500 hyreslägenheter i Stockholm. Företaget är också en stor lokalhyresvärd med drygt 3 800 lokaler i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Svenska Bostäder ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Svenska Bostäder är ett av landets större bostadsföretag med cirka 25 500 hyreslägenheter i Stockholm. Företaget äger också över 4 000 lokaler och fem köpcentrumanläggningar. I ägardirektiven för de närmaste åren ger vår ägare bland annat uppdrag att bidra till nyproduktion av nya hyresrätter. Samtidigt som vi bidrar till Stockholms utveckling är vår primära uppgift att sköta om våra fastigheter och gårdar och utveckla servicen för våra hyresgäster. Svenska Bostäders dotterbolag Stadsholmen har ansvar för en viktig del av Stockholms kulturarv genom att förvalta kulturhistoriskt värdefulla fastigheter.

Media

Media

Dokument & länkar