Svenska Bryggareföreningen ifrågasätter alkoholinförselutredningens förslag: Skenande gränshandel med öl påverkas inte a

Svenska Bryggareföreningen ifrågasätter alkoholinförselutredningens förslag: Skenande gränshandel med öl påverkas inte av skattesänkning på starksprit Som väntat föreslog idag alkoholinförselutredningen ensidigt sänkta skatter på starksprit trots att ölen dominerar både den legala och illegala införseln av alkohol till Sverige. Smugglingen av öl har, enligt SoRAD som mäter gränsinförseln, ökat med 66 procent under första halvåret i år jämfört med förra året. Under de första sex månaderna i år smugglades det in 45,6 miljoner liter öl, vilket ska jämföras med 5,4 miljoner liter vin och sprit. Den insmugglade ölen är även omräknad till 100-procent ren alkohol större än det insmugglade vinet och spriten tillsammans. - Dagligen forsar ölen in i Sverige. Ölen dominerar smugglingen oavsett hur man mäter. Starköl dominerar i antal liter, i mängd ren alkohol och är den del av smugglingen som har ökat absolut mest. En starkspritskattesänkning kommer varken att minska den stora legala införseln av öl eller den illegala, som leder till omfattande svarthandel och som ofta riktar sig till ungdomar. Jag är besviken över att en utredning som haft så lång tid på sig att studera gränsinförseln vägrar att dra de slutsatser som måste dras. Man kan fråga sig vilka motiv som utredaren egentligen har när han föreslår detta, säger Jens Spendrup, ordförande i Svenska Bryggareföreningen. - Utredningen innebär ett brott mot traditionen i Sverige att styra alkoholkonsumtionen mot svagare alternativ. Den överskattar tullens och polisens möjligheter att komma åt smugglingen och den underskattar ölens roll i gränshandeln, säger Jens Spendrup. Införsel 2003 enligt SoRAD (miljoner liter) Gränshandel Totalt Fördelat på: 2003 i miljoner liter Alkohol för eget Alkohol för vidare bruk försäljning (smuggel) (resandeinförsel) Öl 130 75 (55%) 55 (87%) Vin & Sprit 70 62 (45%) 8 (13%) Totalt 200 137 (100%) 63 (100%) Införsel januari-juni 2004 enligt SoRAD (miljoner liter) Gränshandel Totalt Fördelat på: första halvåret 2004 i miljoner liter Alkohol för eget Alkohol för vidare bruk försäljning (smuggel) (resandeinförsel) Öl 83 37,4 (+7%) 45,6 (+66%) Vin & Sprit 35,5 30,1 (+26%) 5,4 (+22%) Totalt 118,5 67,5 (+12%) 51,0 (+58%) Obesvarade frågor i utredningen: 1. Alkoholkonsumtionen i Sverige har ökat kraftigt under senare år. Höga svenska alkoholskatter skapar starka incitament för svarthandel med billig utländsk alkohol. En helt dominerande del (89%) av svarthandeln utgörs av starköl. Allvarligast är att den handeln i stora delar riktar sig till ungdomar som är för unga att handla på Systembolaget. Hur kan utredningen tro att ett förslag om att enbart sänka spritskatten kan undanröja detta problem? Är inte risken istället stor att det här förslaget stimulerar en ökad konsumtion av starksprit? 2. Utredningen har talat om att stärka polisens och tullens resurser och att hårdare straffbelägga svarthandeln. Vi påstår att sådana förslag inte är tillräckliga. Tull och polis kommer aldrig att komma åt mer än toppen på ett isberg. För det första betraktar inte svenskarna svarthandeln med alkohol som ett allvarligt samhällsproblem. För det andra kommer tull och polis sannolikt att hävda att dessa nya resurser behövs bättre i kampen mot narkotikan. Varför blundar utredningen för detta faktum i sin problembeskrivning? 3. Kent Härstedt har i uttalanden hävdat att den svenska ölskatten inte är något problem och att problemet istället ligger i bryggeriernas prissättning till Systembolaget. Utredningen har gjort studier av prissättningen i Sverige och Tyskland. Härstedt borde därmed veta att även om bryggerierna skulle skänka bort starköl till Systembolaget skulle konsumentpriset ändå bli ca 55 procent högre per burk i Sverige. Detta som en följd av de höga ölskatterna, momsen och Systembolagets egna påslag. För ytterligare information: Jens Spendrup, ordförande Svenska Bryggareföreningen, 0701-827716 Peter Mattsson, vd Svenska Bryggareföreningen, 0703-473846 www.sverigesbryggerier.se Svenska Bryggareföreningen är branschorganisation för de svenska ölbryggerierna, cider-, läskedrycks- och vattentillverkarna. Föreningens medlemsföretag är alla verksamma i Sverige med fungerande bryggerier eller produktionsenheter För att kunna ansöka och bli medlem i Svenska Bryggareföreningen måste bryggeriet eller företaget ha varit verksamt i Sverige i ett år. Beslut om medlemskap tas av Bryggare-föreningens styrelse. I styrelsen sitter representanter från medlemsföretagen. Bryggareföreningens kontor har fem anställda. Svenska Bryggareföreningen är medlem i Livsmedelsföretagen som är en del av Svenskt Näringsliv. Internationellt deltar Bryggareföreningen i samarbetet inom EU-ländernas bryggeriorganisation, CBMC, i läskedrycksorganisationen UNESDA- CISDA, vattenorganisationen GISEMES-UNESEM och teknikerorganisationen EBC SVENSKA BRYGGAREFÖRENINGEN Besöksadress: Sveavägen 13 (2:a Hötorgshuset) Postadress: Box 16287, 103 25 Stockholm Telefon: 08-762 78 80 Fax: 08-762 78 81 info@sverigesbryggerier.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/16/20040816BIT20650/wkr0007.pdf

Dokument & länkar