Hel bransch bakom nytt utbildningsbolag ger Sverige bättre bussförare

Hel bransch bakom nytt utbildningsbolag ger Sverige bättre bussförare Idag bildas formellt ett helt nytt utbildningsbolag av parterna inom busstrafiken i Sverige - KOLLEGA, kollektivtrafikens utbildnings- och utvecklingsbolag. Syftet är att bland annat att säkra vidareutbildning av bussförare. Redan nu räknar branschen med att det inom fem år finns behov av att anställa 1 500 fler bussförare, vilket är 50% fler än det utbildas. -För att bli en bra bussförare räcker det knappast med att ha tagit D- körkort. Det är bara ett av kraven för bussföraryrket. Ett yrke som också innebär kompetenskrav inom service och kommunikation. Idag råder stor brist på utbildad personal inom kollektivtrafiken. Inom KOLLEGA ska vi arbeta med frågor som syftar till att säkra och höja kompetensen hos såväl bussförare som övriga yrkesgrupper inom kollektivtrafiken, säger Peter Rosén, utbildningsansvarig på Svenska Bussbranschens Riksförbund, som är en av stiftarna i det nya bolaget. Övriga aktörer bakom KOLLEGA är Bussarbetsgivarna inom SAF, Arbetsgivarrådet för kommunala trafikföretag, Kommunalarbetareförbundet och Transportarbetareförbundet. Konkurrensfördel Kollektivtrafiken i Sverige befinner sig sedan några år i en förändringsprocess med allt större inslag av affärsmässiga avtal. Bussföretagen konkurrerar med andra bussföretag om att få köra kollektivtrafik i olika områden. Då är det egna bolagets personal ett viktigt konkurrensmedel, kompetenta och dokumenterat välutbildade bussförare till exempel. Förutom att ta fram kursprogram och erbjuda vidareutbildning kommer KOLLEGA att arrangera aktiviteter i syfte att höja bussföraryrkets status, arbeta med att förmå myndigheter och utbildningssamordnare att utbilda personal enligt branschens önskemål om kompetens och kunskap samt initiera och driva forsknings- och utvecklingsprojekt med inriktning mot personalfrågor. Rent geografiskt kommer det nya utbildningsbolagets kansli att sitta i Svenska Bussbranschens Riksförbunds lokaler vid Mariatorget i Stockholm. För ytterligare information: Kontakta Peter Rosén på Svenska Bussbranschens Riksförbund, tel 08 - 462 06 50 eller 0709-60 66 62. Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, är branschorganisationen för den yrkesmässiga busstrafiken i Sverige. Vi företräder medlemsföretagens intressen gentemot politiker, myndigheter och andra organisationer. Våra drygt 500 medlemsföretag bedriver alla former av busstrafik i och utanför landets gränser. Med 11 000 bussar och 26 000 anställda är vi tillsammans ryggraden i Sveriges persontransportsystem. Läs mer om BR på www.bussbranschen.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00560/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00560/bit0002.pdf

Dokument & länkar