Byggnads antar policy mot rasism

Byggnads antar policy mot rasism Byggnads har antagit ett program mot rasism och för integration på sitt förbundsfullmäktige i Borlänge i juni. Riktlinjerna slår bland annat fast att Byggnads ska utbilda sina medlemmar i frågor som rör rasism. Vidare uppmanas avdelningarna att ge stöd till integrations-främjande initiativ. Policyn mot rasism och för integration kommer att förankras i avdelningarna i hela Sverige på en rad interna konferenser i slutet av sommaren. Byggnads är det första LO-förbund som formulerar ett tydligt handlingsprogram mot rasism. - Att ta ställning mot rasism ligger i linje med Byggnads historia med kamp för bättre levnadsvillkor för medlemmarna och för demokrati, rösträtt, utbildning och jämställdhet, säger Hans Tilly, ordförande i Byggnads. I dag är kampen mot rasism och diskriminering och för integration på arbetsmarknaden ett av de viktigaste demokratiska arbetsområdena. Stadgarna säger att förbundet ska verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati. Fyra medlemmar uteslöts 2000 Bakgrunden till policyn är att fem av Byggnads medlemmar fanns bland de nazister som omtalades i medierna i samband med mordet på syndikalisten Björn Söderberg 1999. 2000 beslutade förbundsstyrelsen att utesluta fyra av dem eftersom deras verksamhet var oförenlig med medlemskap i Byggnads. Den femte gjorde avbön och fick behålla medlemskapet. Han upphörde med sin nazistiska verksamhet. Aktivt engagemang Policyn slår fast att Byggnads ska värna om det demokratiska samhället och att medlemskap i rasistiska grupper är oförenligt med medlemskap. Byggnads ska också aktivt motverka högerextremismens framväxt i Europa. Förbundet kommer att utbilda medlemmarna och värna deras rättigheter vid diskriminerande behandling. Byggnads avdelningar ska stödja integrationsfrämjande initiativ. För integrationsprocess på arbetsmarknaden I policyn slås fast att Byggnads motsätter sig att invandrare utnyttjas som svart arbetskraft, under täckmanteln "egna företagare", med löner under gällande svenska kollektivavtal och med dålig arbetsmiljö. "Detta kan skapa rasism när arbetskraft utnyttjas med lönedumpning som verktyg", säger programmet. Byggnads har haft Stieg Larsson, chefredaktör för Expo, författare och en av de mest kunniga inom området i Sverige, till sin hjälp med att formulera policyn. Policyn återfinns på http://www.byggnads.se För eventuella frågor, ring Hans Tilly, mobiltel 070 - 552 67 40 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/08/20030708BIT00310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/08/20030708BIT00310/wkr0002.pdf

Dokument & länkar