JM förlitar sig på "Poolia" i fortsättningen

JM förlitar sig på "Poolia" i fortsättningen - Jag kan inte tolka JMs uppsägningar i Göteborg på något annat sätt än att de tänker förlita sig på bemanningsföretag i fortsättningen. Med tanke på att det just nu byggs så mycket i Göteborg så behövs det byggnadsarbetare, därför är det högst anmärkningsvärt att JM påstår att de har arbetsbrist. Det säger Byggnads ordförande, Hans Tilly, i en kommentar med anledning av de uppsägningar som ägt rum på JM i Göteborg tidigare i veckan. Totalt rör det sig om 12 fast anställda byggnadsarbetare på JM i Göteborg. - Det är en tredjedel av hela deras personal. Det här rimmar inte heller med den inställning som präglar JM i Stockholm. Här vet vi att de värnar den egna personalen framför att lägga ut alltmer jobb på så kallade underentrepenörer, fortsätter Hans Tilly. Det var i tisdags som de tolv byggnadsarbetarna fick sina uppsägningspapper i handen. Diskussionerna och förhandlingarna om uppsägningarna, både lokalt och centralt, har pågått sedan i maj. En löntagarkonsult har gjort en utredning där resultatet visar att det inte råder någon arbetsbrist. Trots detta står tolv erfarna snickare utan jobb om två och tre månader. - JM i Göteborg saknar känsla och vilja att hitta en lösning på problemet, säger Ingemar Rönn, ombudsman på Byggnads avdelning 12 i Göteborg. De uppsagda byggnadsarbetarna kommer nu att ogiltigförklara uppsägningarna och kräva nya förhandlingar. För eventuella frågor, ring Ingemar Rönn på 0702 - 43 95 96 eller Bernt Lundborg på 0706 - 32 12 25. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se