SvD ökar mest

För publicering fredag 28 februari 2003 SvD ökar mest Svenska Dagbladet ökade mest i svensk morgonpress under 2002, det visar siffror från Tidningsstatistik AB som presenteras idag. Ökningen per utgivningsdag var 8 600 exemplar (5%). Upplagan var: Vardagar 183 600 (+9 100) Söndagar 193 500 (193 500 (+6 500) Per utgivningsdag 185 000 (+8 600) Detta är den högsta upplagan för SvD sedan 1997. Ännu mer glädjande är de fortsatta framgångarna i Stockholm, som är SvD:s prioriterade marknad. Upplagan ökade med 13 500 till 120 900 ex (vardagar). SvD ökar därmed sin andel på den vikti ga Stockholmsmarknaden. TS-siffrorna bekräftar nu Svenska Dagbladets position som framgångstidning. Den höga nivån och den kraftiga ökningstakten i Stockholm visar SvD:s styrka som nyhetsförmedlare och morgontidning med både bredd och djup, säger chefredaktör Lena K Samuelsson. SvD har tidigare rapporterat om 2002 års kraftiga resultatförbättring, från -232 MSEK till -50 MSEK. Ingen annan storstadstidning har redovisat ett bättre resultat 2002 än 2001. Stockholm den 27 februari 2003 För ytterligare information: Chefredaktör Lena K Samuelsson 070-525 22 75 VD Gunnar Strömblad 070-525 21 04 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030227BIT00710/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030227BIT00710/wkr0002.pdf

Dokument & länkar