BDO är ny guldpartner till Svenska Franchise Föreningen

Report this content

Den internationella revisionsbyrån BDO blir ny guldpartner till 50-årsjubilerande Svenska Franchise Föreningen, branschorganisationen för alla de svenska företag som drivs med franchise som affärs- och expansionsmodell. – Det känns väldigt bra att BDO nu växlar upp och blir en av sex guldpartners till föreningen. BDO har varit med oss en tid som partner och har under den perioden aktivt bidragit med sin kunskap och kompetens på våra olika medlemsaktiviteter vilket har varit väldigt uppskattat, säger Johan Martinsson, vd på Svenska Franchise Föreningen.

Intresset för att bli guldpartner har ökat under de senaste åren och det är idag flera företag som står på väntelistan för att bli exklusiva guldpartners till Svenska Franchise Föreningen. Vem som till slut erbjuds en plats, om det uppstår en vakans, avgörs av vilket pris det gäller och hur relevant den potentiella guldpartnern är i förhållandet till det priset. Dessutom bör partnern vara beredd att dela med sig av kunskap och erfarenhet till föreningens medlemsföretag.

– BDO är ett intressant bolag som har ett brett erbjudande av tjänster inom rådgivning, redovisning, skatt och revision. Dessutom har de personal som har djupgående kunskap och lång praktisk erfarenhet av franchiseföretag och deras utmaningar och möjligheter. Med BDO som guldpartner får föreningen och våra medlemsföretag också tillgång till ett stort internationellt nätverk genom vilket det är möjligt att sprida kunskap om franchise och underlätta för en eventuell expansion utomlands, säger Johan Martinsson.

Som guldpartner till Svenska Franchise Föreningen står BDO bakom priset ”Framtidens Franchise” som varje år delas ut vid den Svenska Franchisegalan, där berömvärda insatser inom franchise det senaste året uppmärksammas och belönas. Priset tilldelas den franchisekedja som visat prov på mest nytänkande inom digital teknik och för att skapa affärsnytta samt möjliggöra en internationell expansion.

– Det är ett perfekt pris för oss att stå bakom. Som en komplett affärspartner vill vi uppfattas som innovativa och framåtlutade. Inte minst när det gäller den digitala transformationen och hur ny teknik kan bidra till att minska administrationen och öka affärsnyttan, säger Anders Sköldberg, partner på BDO.

Anders Sköldberg har arbetat med företagsformen franchise i drygt 15 år och har under hela den tiden haft ett nära samarbete med Svenska Franchise Föreningen, mer eller mindre intensivt under olika perioder.

– Det ska bli riktigt kul att på nära håll engagera sig i utvecklingen av svenska franchiseföretag igen och återknyta kontakten med den världen. Min erfarenhet är att franchiseföretagare ofta är kreativa entreprenörer som brinner för sin affärsidé men att de inte riktigt har samma fokus på administration och redovisning. Här kan vi vara en värdefull partner och hjälpa dem att utveckla sina företag genom att arbeta mer rationellt och effektivt med sin ekonomistyrning av verksamheten i hela kedjan. Det är genom att styra, mäta och följa upp som man når sina ekonomiska mål. Dessutom har vi ett stort internationellt nätverk och kompetenser inom många olika expertområden som företagen behöver när de växer, säger Anders Sköldberg.

För mer information:

Johan Martinsson, vd Svenska Franchise Föreningen. Tel: 0708-93 66 50. E-post: johan@svenskfranchise.se

Anders Sköldberg, partner BDO. Tel: 031-384 71 30. E-post: anders.skoldberg@bdo.se

www.svenskfranchise.se

www.bdo.se

Svenska Franchise Föreningen arbetar för att utveckla, skydda och stärka affärsmodellen franchise genom att sprida kunskap om franchising och att verka för att franchising bedrivs på ett klanderfritt sätt. Visionen är att franchising ska uppfattas som en allmänt accepterad och uppskattad företagsform i Sverige. Svenska Franchise Föreningen står även i kontakt med en fristående etisk nämnd som erbjuder tolkning och tillämpning av etiska frågor inom franchising.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

BDO är ett intressant bolag som har ett brett erbjudande av tjänster inom rådgivning, redovisning, skatt och revision. Dessutom har de personal som har djupgående kunskap och lång praktisk erfarenhet av franchiseföretag och deras utmaningar och möjligheter. Med BDO som guldpartner får föreningen och våra medlemsföretag också tillgång till ett stort internationellt nätverk genom vilket det är möjligt att sprida kunskap om franchise och underlätta för en eventuell expansion utomlands.
Johan Martinsson, vd på Svenska Franchise Föreningen