Svenska Girot beklagar Konkurrensverkets besked

Svenska Girot beklagar Konkurrensverkets besked Konkurrensverket har idag meddelat att man ämnar föra frågan om den planerade sammanslagningen av bankgirot, postgirot och privatgirot till ett system för distansbetalningar vidare för prövning i Stockholms tingsrätt. Mot bakgrund av detta gör Svenska Girots VD, Ragnar Santesson, följande uttalande : "Givetvis är det en besvikelse. Vi har från Svenska Girots sida hela tiden arbetat för att eliminera de invändningar konkurrensverket haft. Det har tyvärr inte lyckats trots den förlängda prövningstiden. Vi tycker att vi på ett tydligt sätt beskrivit fördelarna med ett girosystem. Samt visat på hur konkurrensen väl upprätthålls genom att bankerna konkurrerar sinsemellan. Vi kommer nu att mycket noga gå igenom det Konkurrensverket skriver och därefter avgöra hur vi skall agera framöver. Hänsyn måste tas, inte bara till möjligheterna till framgång i en rättslig process, utan till vad som är bäst för de inblandade företagen och framtiden för de svenska betalningssystemen." För mer information kontakta: Annette Tysander, tf informationschef Svenska Girot tel. 08-725 68 68, 070-425 68 68 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT00450/bit0001.pdf

Dokument & länkar