Folksam ny huvudpartner till Svenska Golfförbundet

Satsningar på handigolf, breddverksamhet och jämställdhet. Det ingår i ett treårigt avtal där Folksam förlänger och utökar sitt engagemang i golfen. 

 

– Folksam är idrottens försäkringsbolag, varför vi är glada över att fördjupa vårt samarbete med Svenska Golfförbundet. Idag försäkrar Folksam nio av tio svenska idrottare och är djupt engagerade i breddidrotten, både av folkhälsoskäl och för att vi vet att våra kunder uppskattar det. Golfen är landets näst största sport till antalet utövare, vilket gör detta samarbete extra angeläget, säger Anna-Karin Laurell, chef för affärsområdet Privat på Folksam.

Det nya avtalet gäller 2018–2020 med option för ytterligare tre år. Som huvudpartner kommer Folksam att vara starkt bidragande till Svenska Golfförbundets bredd- och tävlingsverksamhet inklusive friskvård, stimulansbidrag till klubbar med syfte att utveckla breddverksamhet för personer med funktionsnedsättning, Handigolf Tour, Swedish Golf Tour, SGF:s juniortävlingar, Footgolf-SM samt Idrottssveriges mest ambitiösa jämställdhetsprocess Vision 50/50.

– Folksam har under tolv år varit en uppskattad försäkringspartner, liksom de senaste åren en officiell partner till handigolfen. Jag är mycket glad att de nu väljer att fördjupa samarbetet och ser fram emot att vi tillsammans fortsätter utveckla golfen och dess unika värden, säger Gunnar Håkansson, generalsekreterare på Svenska Golfförbundet.

Sedan 2006 har Folksam varit SGF:s partner inom medlemsförsäkringar för landets alla golfspelare, samt specialanpassade försäkringar för svenska golfanläggningar. I det utökade samarbetet kommer Folksam också att kunna erbjuda både sakförsäkrings- och sparandeprodukter för golfklubbar och medlemmar.

Golf är en av Sveriges största idrotter med 458 golfklubbar och drygt 490 000 medlemskap, en siffra som ökat konstant sedan 2013, i år med en nettoökning på 5 137 medlemskap.


För mer information, kontakta:

  • Pär Brännström, Key Account Manager Folksam, telefon 08-772 87 56
  • Anders Dalered, marknadschef Svenska Golfförbundet, telefon 08-622 15 20

 

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag som erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam som är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att kunderna ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se
 

Om Svenska Golfförbundet
Svenska Golfförbundet (SGF) bildades 1904 och är ett av Sveriges äldsta och största specialidrottsförbund med 458 klubbar och 491 768 medlemskap fördelade på 21 distrikt. SGF:s vision är Världens bästa golf – för alla och förbundet arbetar för att öka synligheten kring golf som motions- och tävlingsidrott och golfens stora samhällsnytta. Efter 112 år gjorde golf comeback som olympisk sport i Rio 2016 där det blev silvermedalj för Henrik Stenson. Läs mer på golf.se.

Om oss

Om Svenska GolfförbundetSvenska Golfförbundet (SGF) bildades 1904 och är ett av Sveriges äldsta och största specialidrottsförbund med 454 klubbar och 484 514 medlemskap (2019) fördelade på 21 distrikt. SGF:s vision är Världens bästa golf – för alla och förbundet arbetar för att öka synligheten kring golf som motions- och tävlingsidrott och golfens stora samhällsnytta. Läs mer på golf.se.

Prenumerera

Media

Media