Golfen fortsätter öka i Sverige

Report this content

Golfspelandet når nya höga nivåer. Redan nu syns en ökande trend med nära 8 000 fler aktiva golfare i juni jämfört med samma period förra året.

– Det är glädjande att se att golfen fortsätter att växa och att medlemsantalet dessutom ökar i samtliga grupper, flickor, pojkar, damer och herrar. Nu ser vi fram emot en härlig golfsäsong så att vi kan slå rekordet i antalet spelade ronder också, säger Maria Möller, ordförande i Svenska Golfförbundet.

Alla spelarkategorier har ökat jämfört med förra årets mätning vid samma tid visar den senaste avläsningen av antalet aktiva medlemmar. Svenska Golfförbundet gör kontinuerliga medlemsmätningar under säsongen för att kunna följa utvecklingen. 52 procent av årets alla nya medlemmar är i åldern 20–40 år.

– Golfsporten har med få undantag ökat sedan sommaren 2013, säger Bo Bengtsson, biträdande generalsekreterare i Svenska Golfförbundet. Det beror på en mängd olika faktorer, från samhällstrender som att det under 2010-talet blivit rätt och inne att spela golf till att många klubbar gör ett mycket bra arbete vad gäller att skapa ett attraktivt klubbliv. När allt fler medlemmar trivs med spelet och kompisarna på klubben spelar de per automatik lite mer och det leder till att golfen blir en prioriterad fritidsaktivitet.

Den enda gruppen som minskar är antalet kvinnor i procent. Anledningen är mer matematisk.

– Antalet män som börjar spela golf är volymmässigt fler än antalet kvinnor. Det gäller särskilt i den snabbast växande gruppen med 20–40-åringar. Där är männen i stor majoritet. Kvinnorna är desto fler i gruppen 50+. Det leder till att andelen kvinnor varje år sjunker en eller två tiondelar trots att antalet golfande kvinnor ökar. Under årets fem första månader välkomnade klubbarna över 8 000 kvinnor som nya medlemmar, säger Bo Bengtsson.

En bidragande orsak till ökningen kan vara Golfens dag som arrangerades på 320 klubbar den 20 maj. Dagen riktade sig både till nya och befintliga golfare.

Det är fjärde året i rad som golfen visar positiva medlemssiffror. Den slutgiltiga medlemsmätningen görs den 15 oktober 2017.

 

Ökningen i siffror
Mätningen gjordes 21 juni 2017. (2016 års siffror i parentes.)

Flickor 1–21 år: 9 516 (9 256)
+ 260

Pojkar 1–21 år: 33 873 (32 860)
+ 1 013

Summa juniorer: 43 389 (42 116)
+ 1 273

Damer 22 år och över: 117 612 (116 727)
+ 885

Herrar 22 år och över: 298 879 (293 120)
+ 5 759

Totalt aktiva medlemmar: 459 880 (451 963)
+ 7 917

Andel kvinnor: 27,6 % (27,9 %)

Andel juniorer: 9,4 % (9,3 %)

 

För mer information
Bo Bengtsson, biträdande generalsekreterare Svenska Golfförbundet
Tel: 08-622 15 59, e-post: bo.bengtsson@golf.se

 

Om Svenska Golfförbundet
Svenska Golfförbundet (SGF) bildades 1904 och är ett av Sveriges äldsta och största specialidrottsförbund med 461 klubbar och 486 631 medlemskap fördelade på 21 distrikt. SGF:s vision är Världens bästa golf – för alla och förbundet arbetar för att öka synligheten kring golf som motions- och tävlingsidrott och golfens stora samhällsnytta. Efter 112 år gjorde golf comeback som olympisk sport i Rio 2016 där det blev silvermedalj för Henrik Stenson. Läs mer på golf.se.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är glädjande att medlemsantalet ökar i samtliga grupper.
Maria Möller, ordförande Svenska Golfförbundet