Golfen ökar för fjärde året i rad

Golfidrotten ökar i alla kategorier både bland seniorer och juniorer. Antalet medlemmar ökade med 5 137 till totalt 491 768 aktiva. Antal bokade ronder har hittills ökat med 53 000 ronder till 6 927 000.

Nära en halv miljon aktiva medlemmar, 491 768, finns registrerade i golfens IT-system den 15 oktober 2017. Det innebär att nästan var tjugonde svensk spelar golf, vilket är 4,5 procent av befolkningen (SCB:s officiella befolkningsantal november 2016).

 – Det är glädjande att se att de satsningar som SGF och klubbarna gör leder till framgång med fler medlemmar och mer golfspel. Medlemsökningen är den näst största de senaste tio åren. Det är också roligt att medlemsökningen avser alla typer av golfspelare, unga som gamla, kvinnor och män, säger Maria Möller, ordförande i Svenska Golfförbundet.

Juniorerna (1–21 år) ökade med 817 medlemskap och seniorerna (22 år och äldre) med 4 320 medlemskap. Genomsnittsåldern för medlemmarna är 49,3 år.

Jämfört med 2016 ökade golfmedlemskapen med 1,1 procent. Den största ökningen står herrseniorer för med 4 147 medlemskap. Juniorerna har ökat till 10,0 procent mot 9,8 procent 2016.

– Golf är en sport och fritidsaktivitet som innehåller mycket av det som många av oss söker i livet, om det så handlar om social samvaro, en lugn stund i naturen eller att ha en ständig idrottslig utmaning. Vi var länge rädda för att golfen skulle tappa rejält när 40-talisterna tvingas sluta spela, men numera är 60-talisterna en än större grupp, och 90-talisterna är den störst växande gruppen, säger Bo Bengtsson, biträdande generalsekreterare i Svenska Golfförbundet och ansvarig för analysen.

Under 2013–2017 har totalt 635 127 individer varit aktiva medlemmar i en golfklubb. Det stora antalet beror på att människor provar på golfsporten under några år för att sedan pausa eller lämna den men återkommer.

Under en tioårsperiod 2001–2010 fanns stadigt över 500 000 medlemmar och utvecklingen pekar dit igen.

– Prognosen pekar på att vi når halvmiljonen under 2020, säger Bo Bengtsson.

 

NÅGRA SIFFERFAKTA (per 15 oktober 2017):

Fördelning medlemskap

Flickjuniorer (1–21 år): 10 646 medlemskap, ökning +155
Pojkjuniorer 1–21 år): 38 527, +662
Totalt juniorer: 49 173, +817

Damer (22+ år): 123 863, +173
Herrar (22+ år): 318 732, +4 147
Totalt seniorer: 442 595, +4 320
Totalt aktiva: 491 768

Största åldersgrupperna

 • Män 31–40 år är den största gruppen bland herrar, följt av 22–30-åringarna.
  Bland herrjuniorer är gruppen 19–21 år störst, följt av gruppen 16–18 år.

 • Kvinnor 61–70 år är den största gruppen bland damerna, följt av 71+-gruppen.
  Bland flickjuniorer är gruppen 1–12 år störst, följt av 13–15-åringarna.

Antal individer

 • Totalt 468 570 individer var medlemmar i en klubb i oktober 2017. Det är en ökning med 4 618 individer (+1) procent.
  En golfspelare/individ kan vara medlem i flera klubbar. Därför är antalet medlemskap högre än antalet golfspelare. Totalt har 22 309 individer medlemskap i flera klubbar.

Antal medlemsklubbar i Svenska Golfförbundet

 • Det finns 457 registrerade golfklubbar, varav 415 ideella föreningar och 42 golfbolag associerade via avtal. Det ger ett snitt på 1 037 medlemmar i en förening och 1 464 i ett bolag.

Sveriges största golfklubb

 • Ekholmsnäs GK, Stockholm, har 22 410 medlemmar.

Flest kvinnor i golfklubb

 • Flest antal kvinnor, 962, har Halmstad Golfklubb.
 • Flest antal i procent, 590 kvinnor och 41,2 procent, har Torekovs Golfklubb, Skåne.

Högst andel juniorer i golfklubb

 • Flest antal juniorer, 618 juniorer av 3 768 medlemmar, har Landeryds Golfklubb, Linköping.
 • Flest antal i procent, 100 procent, och 59 juniorer har Sommarro Junior Golfklubb, Karlstad, som är en renodlad juniorklubb.

Antal golfronder

 • Antal bokade ronder hittills (säsongen är inte slut) 6 927 000 jämfört med 6 874 000 år 2016, vilket är en ökning med 53 000 ronder.

Se hela medlemsstatistiken här.

För ytterligare information:
Bo Bengtsson, biträdande generalsekreterare Svenska Golfförbundet
E-post: bo.bengtsson@golf.se eller tel: 08-622 15 59

 

Om Svenska Golfförbundet
Svenska Golfförbundet (SGF) bildades 1904 och är ett av Sveriges äldsta och största specialidrottsförbund med 457 klubbar och 491 768 medlemskap fördelade på 21 distrikt. SGF:s vision är Världens bästa golf – för alla och förbundet arbetar för att öka synligheten kring golf som motions- och tävlingsidrott och golfens stora samhällsnytta. Efter 112 år gjorde golf comeback som olympisk sport i Rio 2016 där det blev silvermedalj för Henrik Stenson. Läs mer på golf.se.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är roligt att medlemsökningen avser alla typer av golfspelare
Maria Möller, ordförande SGF