Ökat fokus på marknad och kommunikation

Svenska Golfförbundet omorganiserar och tillsätter ny kommunikationschef och marknadschef för att möta morgondagens alltmer digitala behov och dynamiska marknadsbild. Det ska bidra till att positionera golfen ännu bättre som en av Sveriges största idrotter.

Mathias Resare ovan och Ove Ellemark nedan r ny marknadschef respektive kommunikationschef p SGF

Från första januari 2019 är det som tidigare var en gemensam avdelning för marknad och kommunikation nu uppdelat i två. Marknadschef i den nya organisationen är Mathias Resare och ny kommunikationschef är Ove Ellemark. Genom satsningen ska Svenska Golfförbundet (SGF) dra nytta av digitaliseringen och det nya medielandskapet och därigenom positionera golfen ännu bättre som en av Sveriges största idrotter med närmare en halv miljon utövare.

Den tidigare chefen för marknad & kommunikation, Roger Andersson, har en ny roll för att utveckla Golfnyttan som är SGF:s arbete för att synliggöra golfens samhällsnytta inom bland annat friskvård, turism och miljö.

– Som en av Sveriges största idrotter behöver vi förbättra synligheten, nationellt och för golfklubbarna. Detta hoppas vi göra genom en förändrad marknadsstrategi, fler samarbetspartners samt att verka i fler kanaler, säger Gunnar Håkansson, generalsekreterare på Svenska Golfförbundet.

– Vi gör samtidigt en förstärkning kring Golfnyttan där vi senaste åren jobbat aktivt med att placera de goda samhällseffekterna med golfen hos politiker och andra beslutsfattare. En ännu större satsning på hållbar verksamhet är viktig för golfens framtid, säger Gunnar Håkansson.

Den nya marknadsavdelningen har ansvar för att stödja verksamhetsutvecklingen inom bland annat tävling, media och turism, samt det övergripande ansvaret för att utveckla förbundets kommersiella verksamhet och rättigheter. Mathias Resare, som ska leda arbetet, har de senaste tolv månaderna varit projektanställd inom SGF med uppgift att se över den framtida media- och marknadsstrategin. Tidigare har han varit försäljning- samt marknadsansvarig inom bolag som MTG, Stampen och Everysport Media Group.

Ove Ellemark kommer från en roll som digital chef på SGF. Med stor erfarenhet av digitalisering och ett brinnande intresse för kompetensutveckling får han en viktig uppgift att forma en ny gemensam kommunikationsavdelning som framöver även har ansvar för utbildning och digital verksamhetsutveckling.
 

Bilden:
Mathias Resare (ovan t v) och Ove Ellemark (nedan t v). Porträttbilder fria att använda, ange foto: Lina Hoof/SGF
 

För mer information, kontakta:

Gunnar Håkansson, generalsekreterare
gunnar.hakansson@golf.se, 08-622 15 25

Ove Ellemark, kommunikationschef
ove.ellemark@golf.se, 08-622 15 68

Mathias Resare, marknadschef
mathias.resare@golf.se, 08-622 15 55

 

Om Svenska Golfförbundet
Svenska Golfförbundet (SGF) bildades 1904 och är ett av Sveriges äldsta och största specialidrottsförbund med 454 klubbar och 484 373 medlemskap fördelade på 21 distrikt. SGF:s övergripande mål är att verka för välmående golfanläggningar och har det grundläggande ansvaret från Riksidrottsförbundet att utveckla svensk golfidrott, både bredd och elit. Visionen är Världens bästa golf – för alla och förbundet arbetar för att öka synligheten kring golf som motions- och tävlingsidrott och golfens stora samhällsnytta. Läs mer på golf.se.

Prenumerera

Media

Media