Positiva medlemssiffror för svensk golf

I hundra år, 1904-2004, ökade antalet medlemmar i svenska golfklubbar. Men efter rekordåret 2004 har en svag nedgång skett årligen. Nu kommer dock positiva signaler och siffror som visar att den trenden kan brytas i år.

Golfklubbarna och golfbolagen redovisar fler aktiva medlemmar den 1 juli 2014 jämfört med samma tid 2013. Antalet medlemskap har netto ökat med 3 287 under den aktuella 12-månadersperioden.  Det betyder att en försiktig prognos pekar på att den tioåriga årliga nedgången i medlemsantal bryts det här året.

Var femte klubb (totalt 101 klubbar) redovisar redan högre medlemsantal än som mest 2013.
Generellt sett är det gruppen män (seniorer 22-99 år) som ökar medan gruppen kvinnor minskar något. Förändringarna varierar dock kraftigt mellan olika åldersgrupper. Den absolut största ökningen (+12,7%) återfinns i åldersgruppen 71+ där särskilt antalet kvinnliga golfare ökar starkt.

Den näst största ökningen finns i gruppen 22-30 år som ökar med 9,1. Allt fler blir kvar efter juniorövergången men det sker också en åter- och nyrekrytering i den här gruppen. Den yngsta gruppen, juniorer/barn i åldern 1-12 år fortsätter också att öka, +4,6 %.

Bakom förändringarna i medlemsstatistiken finns en mycket stor omsättning av golfspelare och golfmedlemmar. Under de senaste 12 månaderna har närmare 55 000 nya och återkommande golfspelare registrerat sig för medlemskap i någon av landets 469 klubbar.

Svenska Golfförbundets ordförande Christer Bergfors är försiktig med att spekulera om framtiden.
- Vi ska inte ropa hej förrän vi ser siffrorna i oktober. Men vi hoppas förstås att detta ska hålla i sig. Jag tror att klubbarna har börjat förstå vikten av medlemsvård, säger han. Nu har klubbarna lärt sig att bättre hantera den sociala dimensionen av medlemskap, säger Bergfors.Det slutliga medlemstalet för 2014 bestäms i oktober. För att nå förra årets medlemssiffra på 473 797, behöver ytterligare 21 000 personer registrera sig som medlemmar under sommaren och hösten. Förra året ökade Golfsverige med netto 24 700 under perioden 1 juli till 15 oktober. Om utvecklingen under juli till oktober följer motsvarande tillströmning som skedde 2013, kommer det slutliga medlemstalet att landa i 475 000–477 000 medlemskap.

För ytterligare information:Christer Bergfors, ordförande SGF, tel 070-590 43 72, e-post: christer.bergfors@golf.seRoger Andersson, Kommunikationschef SGF, tel 08-622 15 79, e-post: roger.andersson@golf.se


Taggar:

Prenumerera