Rekordsiffror för golfen

För tredje året i rad blir de svenska golfarna fler. Antalet aktiva golfmedlemmar ökade under 2016 med 9 794 till totalt 486 631 medlemskap, vilket är den största ökningen sedan 2003. Dessutom sattes nytt rekord i antal bokade ronder med 6,4 miljoner.

Dels tror jag ökningen kommer från att klubbarna successivt utvecklar sin verksamhet att passa fler, dels sprider sig bilden att golf är mer flexibel än tidigare avseende både spelformer och avgifter, säger Gunnar Håkansson, generalsekreterare på Svenska Golfförbundet.

Till det kommer även stora sportsliga framgångar som fått stort medialt genomslag som Henrik Stensons majorseger i The Open och hans silvermedalj i OS. Sverige har hittills tagit 51 internationella proffs- och amatörsegrar under 2016.

Svenska Golfförbundets årliga medlemsstatistik visar höga siffror både vad gäller antalet golfare, som stigit med 2,1 %, och antalet bokade ronder. På nio månader genomfördes 6,4 miljoner ronder.

– Det är en fantastisk utveckling vi ser av golfspelet i Sverige. Det är också unikt att nästan alla grupper ökar. Vi har positiva siffror för män och kvinnor, juniorer och gruppen 70+ samt kraftigt upp i grupperna 25+ och 55+, säger Bo Bengtsson, biträdande generalsekreterare i Svenska Golfförbundet.

Av de 486 631 medlemmarna är 352 450 (72,4 %) män och pojkjuniorer, och 134 181 (27,6 %) kvinnor och flickjuniorer. Den största åldersgruppen bland män är i spannet 41–50 år med 68 217 aktiva. Band pojkjuniorer (till och med 21 år) är gruppen 13–18-åringar störst med 18 470 aktiva. Bland kvinnor är åldersgruppen 61–70 störst med 35 314 aktiva, och bland flickjuniorer gruppen 13–18 år med 4 903.

Klubbarna har fått 57 110 nya eller återkommande medlemmar. Av dessa var 9 598 (17 %) tillbaka efter ett uppehåll på endast en säsong (2015). Totalt 49 128 individer slutade och lämnade sitt klubbmedlemskap.

– Idrottssverige jobbar hårt för att fler ungdomar ska börja och fortsätta idrotta men också för att vi ska ha idrott hela livet. Golfsporten levererar tungt på båda fronterna. Juniorerna ökar med 1 600 (3,4 %) och vi har registrerat 12 800 nya juniormedlemmar i år. Åldersgruppen 70+ ökar kraftigt genom att 40-talisterna fortsätter att spela mycket golf långt upp i åldrarna, säger Bo Bengtsson.

Några sifferfakta 2016:

• Golfsverige ökade i samtliga grupper:

Juniorerna med 1 583 (+3,4 %).

Kvinnorna med 1 238 (+0,9 %).

Männen med 8 556 (+2,5 %).

• Totalt 463 952 individer – golfspelare – var medlemmar i oktober 2016, en ökning med 8 182 (+1,8 %).

• SGF bestod i oktober 2016 av totalt 460 klubbar: 420 golfklubbar (ideella föreningar) och 40 golfbolag (associerade via avtal).

• 204 klubbar (44 %) redovisade ökat medlemsantal (minst +10). 100 klubbar (22 %) hade ett oförändrat medlemsantal. 156 klubbar (34 %) redovisade färre medlemmar.

• Antalet bokningar ökade med 232 200 ronder (+ 4%). I snitt spelade golfarna 15,4 ronder 2016 mot 14,7 ronder 2015.

Hela statistiken

För ytterligare information:
Bo Bengtsson, biträdande generalsekreterare Svenska Golfförbundet

bo.bengtsson@golf.se eller 08-622 15 59

Gunnar Håkansson, generalsekreterare Svenska Golfförbundet

gunnar.hakansson@golf.se eller 08-622 15 25

Om Svenska Golfförbundet
Svenska Golfförbundet (SGF) bildades 1904 och är ett av Sveriges äldsta och största specialidrottsförbund med 465 golfklubbar/anläggningar och 476 837 medlemskap fördelat på 21 distrikt. SGF:s vision är Världens bästa golf – för alla och förbundet arbetar för att öka synligheten kring golf som motions- och tävlingsidrott och även golfens stora samhällsnytta. Efter 112 år gjorde olf comeback som olympisk sport i Rio där det blev silvermedalj för Henrik Stenson. Läs mer på golf.se.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi har registrerat 12 800 nya juniormedlemmar.
Bo Bengtsson, bitr gen.sekreterare