Större juniorfokus i uppdaterad golftränarutbildning

Report this content

För att möta befintliga och framtida behov uppdateras nu golfens tränarutbildning, med bland annat större fokus på verksamhet för barn och ungdomar. Dessutom introduceras ett smörgåsbord av vidareutbildningskurser för kompetensutveckling och specialisering, riktad till befintliga tränare.

Under hösten 2020 har ett omfattande utvärderings- och utvecklingsarbete av den treåriga yrkesutbildningen för golftränare gjorts på uppdrag av tränarorganisationen PGA of Sweden (PGA) och Svenska Golfförbundet (SGF). Projektet har letts av en arbetsgrupp på sex personer med omfattande erfarenhet inom olika delar av golfbranschen (se nedan), med stöd av en referensgrupp bestående av nio personer.

Arbetsgruppen har analyserat tränarrollen utifrån ett flertal perspektiv, i syfte att skapa de ramar och det innehåll som krävs för en attraktiv tränarutbildning som möter behoven och kraven på tränarrollen nu och om tio år.

– Det har varit ett oerhört stimulerande arbete som jag tror kommer att ligga till gagn för tränarkåren och golfbranschen i många år framöver. Det har varit en förmån att få leda en grupp med väldigt hög kompetens inom respektive område, och jag är övertygad om att det här bara är början på en utvecklingsresa som tränarkåren har möjlighet att ta vara på, säger projektledare Sofia Strindholm, utbildningsansvarig på PGA of Sweden.
 

Större juniorfokus och samarbete med klubbledning

En viktig förändring blir att de moment som handlar om förmågan att utveckla barn till golfspelare och att bygga och driva en juniorverksamhet blir ett tvärgående huvudämne i samtliga delar av tränarutbildningen. Även fortbildningar för befintliga tränare kommer att erbjudas för att tillgodose detta behov.

– Den nya kursplanen, med juniorperspektivet som röd tråd, möter marknadens behov av tränare med bred och varierad erfarenhet och kunskap. Det gör deltagarna väl rustade för det moderna samhället och yrkeslivet som professionell golftränare. I framtidens golfklubb ser vi också att tränare, klubbchef och styrelse behöver skapa ett starkare samarbete, för att gemensamt bygga en attraktiv verksamhet med idrotten i fokus, säger Marcus Norman, sportchef på Svenska Golfförbundet.
 

Fyra specialistspår i nya tränarutbildningen

De första två åren av tränarutbildningen täcker alla de grundläggande kompetenser som krävs för att verka som golftränare. Det tredje och sista året får deltagarna välja karriärspår genom att fördjupa sig inom två av följande områden: ”Coach – spela och träna”, ”Avancerad svingteknik – fys och teknik”, ”Affärsmannaskap – sälj och marknad” samt ”Utrustning – custom fitting”.

De fyra specialistspåren, plus området Juniorutveckling, kommer också att finnas tillgängliga som separata vidareutbildningar för alla som tidigare genomgått tränarutbildningen och är medlemmar i PGA. Det ger möjlighet för befintliga tränare att kompetensutveckla sig inom olika inriktningar kopplat till tränarrollen.
 

Kursstart april 2021 – anmälan öppen

PGA:s hemsida finns mer information om den omgjorda tränarutbildningen och en översikt över det nya innehållet och strukturen. Dessutom har anmälan nu öppnat till nästa upplaga av tränarutbildningen, som kommer att bli den första som följer den nya kursplanen. Kursstarten var initialt planerad till hösten 2020, men blev uppskjuten till april 2021, både med anledning av Covid-19 och utvecklingsprojektet.
 

Arbetsgruppen:

Sofia Strindholm, utbildningsansvarig PGA of Sweden
– Matz Evensson, PGA-tränare på Frösåker G&CC
– Henrik Lisecke, PGA-tränare på Glasrikets GK
– Björn Sturehed, klubbdirektör/VD på Landeryds GK
– Ola Lindgren, landslagscoach i Swedish Golf Team
– Fredrik Wetterstrand, landslagscoach i Swedish Golf Team
 

För mer information, kontakta:

Sofia Strindholm, utbildningsansvarig på PGA of Sweden
sofia@pgasweden.com, 040-631 41 00

Marcus Norman, sportchef på Svenska Golfförbundet

marcus.norman@golf.se, 08-622 15 56

 

Om Svenska Golfförbundet

Svenska Golfförbundet (SGF) bildades 1904 och är ett av Sveriges äldsta och största specialidrottsförbund med 448 klubbar och 538 962 medlemskap fördelade på 21 distrikt. SGF:s vision är Världens bästa golf – för alla och förbundet arbetar för att öka synligheten kring golf som motions- och tävlingsidrott och golfens stora samhällsnytta. Läs mer på golf.se.
 

Om PGA of Sweden
PGA of Sweden grundades 1932, och är en organisation för PGA Professionals, Tränare och Spelare. PGA jobbar för golfsportens bästa genom att aktivt utveckla och stärka våra PGA Professionals. PGA består av över 1100 kvinnliga och manliga medlemmar som alla är hängivna att stärka och utveckla golfspelaren och golfsporten med spelets idé som utgångspunkt.

Prenumerera

Media

Media