Årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021 tillgängliga på hemsidan

Report this content

Pressmeddelande
Stockholm den 28 april 2022

Svenska Handelsfastigheter har i dag gjort sin årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021 tillgängliga på hemsidan. Rapporterna finnas att läsa på https://handelsfastigheter.se/

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Anna Jepson, CFO Svenska Handelsfastigheter

anna.jepson@handelsfastigheter.se

072-565 85 23

Lennart Sten, VD Svenska Handelsfastigheter

lennart.sten@handelsfastigheter.se  

070 – 697 81 70

Denna information är sådan information som Svenska Handelsfastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktperson för offentliggörande den 28 april 2022 kl. 17:00 CET.

Om Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Bolaget har grundats av Lennart Sten, Thomas Holm och Johan Röhss. Läs mer på www.handelsfastigheter.se