Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

Januari-mars 2019

  •  Hyresintäkter 132,5 (112,8) MSEK
  •  Driftnetto 96,2 (85,0) MSEK 
  •  Resultat efter skatt -3,0 (69,4) MSEK
  •  Direktavkastning rullande 12 månader 5,59% (5,90)
  •  Soliditet 13% (14) per 31 mars
  •  Fastighetsportföljens värde uppgick till 6 957 (6 234) per 31 mars

”Hyresintäkterna ökade med 17 procent under första kvartalet, jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen av hyresintäkter och driftnetto är främst drivet av förvärv”, säger Lennart Sten, VD för Svenska Handelsfastigheter.

Resultat efter skatt påverkades av negativa värdeförändringar i derivat. Resultatskillnaden beror främst på positiva värdeförändringar i förvaltningsfastigheter motsvarande kvartal i fjol.

Denna information är sådan information som Svenska Handelsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019 kl. 11.50 CET.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Lennart Sten, VD Svenska Handelsfastigheter

E-post: lennart.sten@handelsfastigheter.se   

Tel: 070 – 697 81 70

Om Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Bolaget har grundats av Lennart Sten, Thomas Holm och Johan Röhss. Läs mer på www.handelsfastigheter.se

Prenumerera

Dokument & länkar