Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Report this content

Pressmeddelande
Stockholm den 28 april 2022

Januari-mars 2022

  • Hyresintäkter 254,7 (181,3) MSEK
  • Driftnetto 183,1 (131,1) MSEK
  • Resultat efter skatt 278,1 (240,1) MSEK
  • Direktavkastning rullande 12 månader 5,40% (5,59)
  • Soliditet 38,2% (44,2) per 31 mars 2022
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 14 455 MSEK (10 809) per 31 mars 2022

Det förbättrade utfallet beror till största delen på fjolårets förvärv av fastighetsbolaget Tre Kronor men också på ett framgångsrikt uthyrningsarbete”, säger Lennart Sten, VD för Svenska Handelsfastigheter.

Kvartalet har präglats av Rysslands invasion av Ukraina och den humanitära katastrof det medfört. 

”Kriget har ingen direkt påverkan på vår verksamhet som uteslutande bedrivs i Sverige. Vi har hyresgäster med starka varumärken och god efterfrågan på sina produkter så betalningsförmågan hos hyresgästerna bedöms inte heller påverkas i någon större utsträckning”, säger Lennart Sten.

Bolagets elpriser är säkrade mot kortsiktiga prisuppgångar till 60 procent och 67 procent av räntorna är bundna. Cirka 85 procent av hyrorna är indexerade vilket parerar en ökad inflation.

”Mot den bakgrunden är vår finansiella ställning fortsatt stark och vi bedömer att framtidsutsikterna för bolaget fortsatt är mycket goda”, säger Lennart Sten.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Lennart Sten, VD Svenska Handelsfastigheter

E-post: lennart.sten@handelsfastigheter.se   

070-697 81 70

Anna Jepson, CFO Svenska Handelsfastigheter

anna.jepson@handelsfastigheter.se  

072-565 85 23

Om Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Bolaget har grundats av Lennart Sten, Thomas Holm och Johan Röhss. Läs mer på www.handelsfastigheter.se