Erhåller kreditbetyget BBB-, investment grade, av Nordic Credit Rating

Svenska Handelsfastigheter erhåller kreditbetyget BBB- med stabila utsikter av kreditvärderingsinstitutet Nordic Credit Rating. Kreditbetyget är så kallad investment grade-klass och grundar sig bland annat på bolagets diversifierade fastighetsportfölj, en lång återstående genomsnittlig kontraktsperiod, hög uthyrningsgrad och krediternas balanserade förfallostruktur.

Kreditbetyget följer på den omstrukturering av Svenska Handelsfastigheters balansräkning som nyligen genomfördes där bolagets noterade obligationslån om cirka 2,7 Mdr kr genom en kvittningsemission ersattes med onoterade B-aktier. Åtgärden innebär att bolagets belåningsgrad (LTV) nu understiger 55 procent, jämfört med drygt 80 procent i slutet av 2019.

”Kreditbetyget är en bekräftelse på vår finansiella stabilitet och stärker möjligheterna att långsiktigt finansiera oss till goda villkor via kapitalmarknaden”, säger Lennart Sten, VD för Svenska Handelsfastigheter.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Lennart Sten, VD Svenska Handelsfastigheter
E-post: lennart.sten@handelsfastigheter.se
Tel: 070 – 697 81 70

Om Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Bolaget har grundats av Lennart Sten, Thomas Holm och Johan Röhss. Läs mer på www.handelsfastigheter.se

Prenumerera

Dokument & länkar