Expanderar i Södertälje genom köp av projektfastighet i Vasa handelsområde

Svenska Handelsfastigheter förvärvar en projektfastighet i Södertälje för en köpeskilling om drygt 160 Mkr av danska TK Development. Fastigheten som är belägen i Vasa Handelsområde kommer att ha en total uthyrningsbar yta om 8 100 kvm vid färdigställandet, som beräknas till 2019. 

Fastigheten består av fyra butiker och kommer att vara fullt uthyrd med Axfood och Lager 157 bland de största hyresgästerna. Bygget beräknas påbörjas i januari 2018 och med färdigställande våren 2019. Enligt ett så kallat forward funding-avtal med säljaren betalar Svenska Handelsfastigheter i takt med att bygget fortskrider. Hyresvärdet beräknas totalt uppgå till cirka 11 Mkr vid färdigställandet.

”Genom förvärvet utökar vi vår portfölj till att även omfatta projektfastigheter. Samtidigt stärker vi vår ställning ytterligare i Södertälje, där vi sedan tidigare har goda relationer med kommunen och de lokala handlarna. Vi ser fram emot att kunna erbjuda ytterligare handelsytor i Vasa handelsområde”, säger Staffan Unge, affärsutvecklingsansvarig vid Svenska Handelsfastigheter.

Svenska Handelsfastigheter äger sedan tidigare handelsfastigheten Rinken 2 i Vasa handelsområde, vilket underlättar förvaltning och värdeskapande åtgärder. Efter en rad förvärv under de senaste tolv månaderna omfattar Svenska Handelsfastigheters portfölj cirka 300 000 kvm handelsyta i fler än 50 kommuner över hela Sverige.

Byggnaden beräknas vara färdigställd och inflyttad i månadsskiftet mars/april 2019.

Advokatfirman Glimstedt har varit rådgivare till köparen.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Staffan Unge, Affärsutvecklingsansvarig Svenska Handelsfastigheter
E-post: staffan.unge@handelsfastigheter.se.
Tel: 076 –  517 27 37

Thomas Holm, vVD Svenska Handelsfastigheter
E-post: thomas.holm@handelsfastigheter.se 
Tel: 070 – 943 68 00

Om Svenska Handelsfastigheter
Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Bolaget har grundats av Lennart Sten, Thomas Holm och Johan Röhss. Läs mer på www.handelsfastigheter.se

Prenumerera

Dokument & länkar