Förvärvar fem byggnader vid Boländernas handelsplats i Uppsala

Svenska Handelsfastigheter förvärvar fyra handelsbyggnader samt en kontorsbyggnad vid Boländernas handelsplats i Uppsala av Castellum. Hyresvärdet uppgår till knappt 64 Mkr med City Gross, Jula, Decathlon och ÖoB bland de största hyresgästerna. Den uthyrningsbara ytan uppgår till drygt 47 700 kvm och uthyrningsgraden till 95 procent. Kontorsbyggnaden om ytterligare knappt 2 100 kvm hyrs av Bravida som nyligen förlängde avtalet på fem år.

"Beståndet utgörs av välskötta miljöcertifierade fastigheter. Hyresgästerna representerar starka varumärken och vi ser fram emot att arbeta med dem för att vidareutveckla området. Uppsala visar god tillväxt och utgör en intressant marknad för oss som långsiktiga aktörer”, säger Thomas Holm, vVD för Svenska Handelsfastigheter.

Boländernas handelsplats är ledande i Uppsalaregionen. Bolandcity ligger i anslutning till E4:an med 2 miljoner besökare och en omsättning om cirka 845 Mkr per år. I upptagningsområdet bor omkring 470 000 människor.

Sammantaget har det förvärvade beståndet 37 hyresgäster. Förvärvet innebär vidare att Svenska Handelsfastigheter stärker närvaron lokalt med en förvaltare som kommer att ansvara för beståndet inklusive fem fastigheter som bolaget äger sedan tidigare i Uppsala-regionen.

Samtliga fastigheter tillträds den 1 april 2019.

Advokatfirman Glimstedt har varit rådgivare åt Svenska Handelsfastigheter.

Denna information är sådan information som Svenska Handelsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 17.35 CET. 

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Thomas Holm, vVD Svenska Handelsfastigheter
thomas.holm@handelsfastigheter.se                       
070-943 68 00    

Om Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Bolaget har grundats av Lennart Sten, Thomas Holm och Johan Röhss. Läs mer på www.handelsfastigheter.se

Svenska Handelsfastigheter
Box 5050
102 41 Stockholm
Tel: 010 10 141 00 Fax: 010 10 140 65


Prenumerera

Dokument & länkar