Grön el från egen solcellsanläggning erbjuds Rinkens hyresgäster i Södertälje

Report this content

Svenska Handelsfastigheter har installerat solceller som grön energikälla vid handelsplatsen Rinken i Södertälje. Anläggningen har en effekt på 254,7 kW och väntas producera cirka 240 000 kWh om året. Därmed är det den största solcellsanläggningen i Södertälje och en av de största i Sverige.  

Anläggningen färdigställdes under september-oktober och täcker en takyta om cirka 2 800 kvm med en elproduktionskapacitet motsvarande en energiförbrukning om 48 genomsnittsvillor årligen.

”Miljömärkt, grön el är något som hyresgästerna efterfrågar och det känns bra att vi nu kan erbjuda det som ett alternativ vid Rinken. Vi har ett elabonnemang som omfattar hela fastigheten, vilket sänker kostnaden för hyresgästerna jämfört med om de alla skulle ha individuella abonnemang”, säger Stefan Nipstrand, förvaltare vid Svenska Handelsfastigheter.   

Coop är en av hyresgästerna i Rinken och de välkomnar satsningen.

”För oss på Coop är miljömärkt el i våra lokaler en viktig fråga så det här är en väldigt välkommen satsning. Lösningen har både rätt miljötänk och en ekonomisk hållbarhet för oss som hyresgäster”, säger Tord Lissel, energistrateg på Coop Sverige AB.

Projektet har genomförts i samarbete med Elkraft Sverige AB och Save-by-Solar Sweden AB. Med hjälp av deras kombinerade energilösning kan Svenska Handelsfastigheter garantera önskad elproduktion. För hyresgästerna innebär det hög driftsäkerhet då lösningen inkluderar all övervakning, drift och underhåll av anläggningen.

Rinken har ett utmärkt läge söder om Södertälje intill E20 där mer än 20 000 fordon passerar dagligen och med Scaniarinken och fotbollsarenan som grannar. Det är Södertäljes naturliga handelsplats för dagligvaror och stadens största externhandelsplats mätt i omsättning.

Solcellsel erbjuds Rinkens hyresgäster. Foto: Save-by-Solar Sweden AB

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Stefan Nipstrand, förvaltare

E-post: stefan.nipstrand@handelsfastigheter.se
Tel: 070-601 15 45

Om Svenska Handelsfastigheter
Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Bolaget har grundats av Lennart Sten, Thomas Holm och Johan Röhss. Läs mer på www.handelsfastigheter.se

Svenska Handelsfastigheter
Box 5050
102 41 Stockholm
Tel: 010 10 141 00 Fax: 010 10 140 65

Taggar:

Prenumerera

Media

Media